Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.01. Programlar ve Kontenjanlar

1.01. Programlar ve Kontenjanlar
Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yapılacak anabilim/anasanat dallarının adları, bu programlara alınacak öğrenci sayıları, varsa öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü de alınarak ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. Bu ilanda yabancı öğrenci ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kontenjanları ile birlikte yüksek lisans veya doktora programlarına ilişkin alan içi ve alan dışı öğrenci kontenjanları da belirtilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.