Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.04. Öğrenci Bilgi Sistemi

1.04. Öğrenci Bilgi Sistemi

Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim için kullandığı web tabanlı Kampüs Otomasyon Programını ifade eder.
Yeni kampüs otomasyon sistemi
http://obs.comu.edu.tr