Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.05. Akademik Takvim

1.05. Akademik Takvim


Her Eğitim-Öğretim yılı öncesi Üniversitenin yetkili kurullarından geçerek, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan ve gelecek yılda ilgili akademik birimlerin yıl içindeki akademik etkinliklerini (başvuru, yeni öğrenci kayıt, ders kayıt, sınav, ve kapanış tarihleri vb.) ifade eder.