Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.08. Transkript Talebi

1.08. Transkript Talebi


Enstitü web sayfasından Transkript talep dilekçesi doldurulup ücret yatırdığına dair dekont eklenerek, ilgili öğrenci işleri personeline verilir. Personel belgeyi Kamu Hizmet Standartları Tablosu’nda belirtilen sürede hazırlayıp (aynı gün içinde) ilgiliye imza karşılığı teslim eder.
Öğrenci Belgesi talep dilekçesi 

Ekler

Öğrenci Belgesi talep dilekçesi.doc