Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.09. Kayıt Sildirme

1.09. Kayıt Sildirme

Öğrenci; kayıtlı olduğu programdan kaydının silinmesi için öğrenci kimliğinin yanında ilişik kesme formunu doldurarak teslim eder. 
İlgili husus, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.