Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.11. Savunma öncesinde tezlerin benzerlik raporları

1.11. Savunma Öncesinde Tezlerin Benzerlik Raporları

Savunma tarihinden önce tezlere ilişkin benzerlik raporu alınması gereklidir. Bu raporlar jüriye teslim edilen tez metni üzerinden alındığından, tez tesliminden sonra tez metninin değiştirilerek raporun yenilenmesi mümkün değildir. Jüriye teslim edilen tez ve benzerlik raporu alınan tez arasında fark tespit edilmesi halinde benzerlik raporu Enstitü tarafından kabul edimeyecektir.
Raporlar, Turnitin benzerlik değerlendirme programı tarafından oluşturulmakta, yalnızca tezin gövde metni kontrol edilmekte ve alıntılar, kaynakça ve ekler kapsam dışı bırakılmaktadır. Bu rapor, .pdf formatında öğrenci, danışman ve jüri üyelerine gönderilecektir.
İlgili yönetmelik gereği, tezde intihal olup olmadığını deperlendirmek için raporun içerik değerlendirmesini yapmak danışman ve jüri üyelerininin görevidir. Raporda intihal tespit edilmesi durumunda gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu'na bildirilmesi gerekmektedir. İntihal açısından bir sorun tespit edilmemesi durumunda, uygunluğu ve özgünlüğü tasdik etmek amacıyla benzerlik oranının belirtildiği sayfanın öğrenci, danışman ve diğer jüri üyeleri tarafından imzalanarak, savunmadan sonra diğer savunma evrakıyla birlikte enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.
YÖK ya da enstitümüz tarafından belirlenmiş bir benzerlik oran sınırı yoktur. Raporda gösterilen benzerliklerin ne ölçüde sorunlu olduğunu belirlemek akademik bir değerlendirme ile gerçekleşebilmektedir. Raporun değerlendirilmesi ve tezlerin intihal açısından uygunluğuna ilişkin sorumluluk öğrenci, danışman ve jüri üyelerine aittir.

Benzerlik raporunun alınabilmesi için;
- tezin ekler (ve varsa dizin) hariç bütün bölümleriyle birlikte (kapak dahil) tek dosya olarak eklenerek (yani yanına başka bir dosya eklemeden, herhangi bir paylaşım adresi vermeden),
Not: kaynakça taramaya dahil edilmeyecek olmakla birlikte gönderdiğiniz dosyadan sizden istenmedikçe çıkarılmamalıdır. Ancak eğer kaynakçanızı yazılım aracılığı ile elde etmişseniz, doc dosyalarına metin olarak kopyaladıktan ve uygun biçim özelliklerini uyguladıktan sonra göndermelisiniz.
.doc ya da .pdf formatında
aşağıdaki bilgilerin e-posta metni olarak içerildiği bir e-posta ile ulvicenapgmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
(Not: Lütfen aşağıdaki listeyi kopyala/yapıştır yaparak karşılarına caps lock kapalıyken; her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde; soyadlar büyük harflerle olacak şekilde yazınız.
e-posta adreslerini isimlerin yanına yazmayınız, ayrı bir bölümde sorulmuştur.
Savunmaya girecek çok sayıda öğrencinin bu işlemleri gerçekleştirdiğini, size özel uygulama yapılmasının teknik olarak da mümkün olmadığını unutmayın.)

Yüksek lisans/doktora:
İlgili anabilim/anasanat dalının adı (ve farklıysa programın adı):
Savunmanın yapılacağı tarih:
Tez adı:
Öğrenci adı (soyad büyük harflerle):
Öğrenci numarası:
Öğrenci e-posta adresi:
Danışman ve diğer jüri Üyelerinin her birinin unvan ve adları (yedekler dahil, aralarına virgül koyarak, danışman/yedek yazmadan, soyadlar büyük harflerle. örnek; Doç. Dr. Şerif KORKMAZ, Yrd. Doç. Dr. Yusuf ACIOĞLU, ...,):
Danışman ve diğer jüri Üyelerinin her birinin e-posta adresleri (yedekler dahil, isim ya da danışman/yedek vs. yazmadan, aralarına virgül koyarak; Örnek: serifkcomu.edu.tr, yusufacioglucomu.edu.tr, ..., ...,):