Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.13. Mezun Olan Öğrencilerin Hazırlamaları Gereken Belgeler

1.13. Mezun Olan Öğrencilerin Hazırlamaları Gereken Belgeler


Mezun olan öğrencilerimizin Mezuniyet Belgelerini alabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak dilekçe ile Enstitümüz Öğrenci İşleri'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
1. İlişik Kesme Formu (indir)
2. Öğrenci Kimlik Belgesi (Kimliği kaybetmiş olan öğrenciler yerel bir gazeteye vermiş oldukları kayıp ilanını getirmek zorundadırlar.)
3. Ziraat Bankası 18 Mart Üniversitesi Şubesi (IBAN: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03) hesaba 40 TL diploma ücreti yatırıldığına dair dekont.