Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2.04. Askerlik

2.04. Askerlik

2.7.1. Askerlik Sevk Tehiri
Enstitü web sayfasından Askerlik Sevk Tehiri talep dilekçesi doldurulup ilgili öğrenci işleri personeline verilir. Personel belgeyi Kamu Hizmet Standartları Tablosunda belirtilen sürede hazırlayıp ilgili Askerlik Daire Başkanlıklarına gönderir.


2.7.2. Askerlik Sevk Tehir İptali
Enstitü web sayfasından Askerlik Sevk Tehir İptali talep dilekçesi doldurulup ilgili öğrenci işleri personeline verilir. Personel belgeyi Kamu Hizmet Standartları Tablosunda belirtilen sürede hazırlayıp ilgili Askerlik Daire Başkanlıklarına gönderir.