Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2.07. Özel Öğrencilik

2.07. Özel Öğrencilik


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8. maddesine göre;
Madde 8 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece lisansüstü için açılan derslere kaydolabilirler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan kurallar göz önüne alınır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri, takip eden daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilirler. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Her yarıyılda ikiden fazla ders alınamaz. Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek katkı payını ödemek zorundadırlar.