Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

3.3. Doktora Yeterlik Komiteleri

3.3. Doktora Yeterlik Komiteleri

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 51. maddesi uyarınca; doktora öğrencilerinin iki yıl süre ile doktora yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere ilgili EABDK/EASDK tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan doktora yeterlik komiteleri ve göreve başlama tarihleri aşağıdaki gibidir.

Anabilim Dalı

Karar tarihi

Komite Üyeleri

Arkeoloji

03/06/2016

Prof. Dr. Nurettin ASLAN
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU
Doç. Dr. Onur ÖZBEK
Doç. Dr. Göksel SAZCI
Doç. Dr. Ekin KOZAL

İktisat

01/07/2016

Prof. Dr. Meliha ENER
Doç. Dr. Cüneyt KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TORUN
Yrd. Doç. Dr. İsmail SEKİ
Yrd. Doç. Dr. Burcu KILINÇ SAVRUL

Turizm İşletmeciliği

23/12/2016

Yrd. Doç. Dr. Sabri Haluk ERDEM
Doç. Dr. Ferah ÖZKÖK
Doç. Dr. Mustafa BOZ
Doç. Dr. Lütfi ATAY
Doç. Dr. Erol DURAN

Coğrafya

05/06/2017

Prof.Dr.Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN
Prof.Dr.Telat KOÇ
Doç.Dr.Cengiz AKBULAK
Doç.Dr.Hasan TATLI
Doç.Dr.Vedat ÇALIŞKAN

Sanat Tarihi

16/01/2017

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL
Doç. Dr. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER
Yrd. Doç. Dr. Zekiye UYSAL
Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mesut DÜNDAR

Türk Dili ve Edebiyatı

05/06/2017

Prof. Dr. Gülgün YAZICI
Yrd.Doç.Dr.Handan KASIMOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Levent YENER
Yrd.Doç.Dr.Ahmet Turan TÜRK
Yrd.Doç.Dr.K.İrfan KARAKOÇ

Kamu Yönetimi

19/12/2016

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ
Doç. Dr. Mustafa GÖRÜN
Doç. Dr. Assiye AKA
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARA
Yrd. Doç. Dr. Filiz TUFAN CENGİZ

Uluslararası İlişkiler

05/06/2017

Prof. Dr. Yücel ACER
Prof. Dr. Mehmet Bülent ULUDAĞ
Doç. Dr. Soner KARAGÜL
Doç. Dr. Mustafa Turgut DEMİRTEPE
Yrd. Doç. Dr. Gürol BABA 

Felsefe ve Din Bilimleri

07/02/2017

Prof. Dr. Şevket YAVUZ
Prof. Dr. Hidayet IŞIK
Doç. Dr. Hasan KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN
Yrd. Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ

İşletme

20/11/2015

Doç. Dr. Ayten AKATAY
Doç. Dr. Halis KALMIŞ
Yrd. Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK
Yrd. Doç. Dr. Nilay KÖLEOĞLU

Temel İslam Bilimleri

02/02/2016

Prof. Dr. M. Fatih KESLER
Prof. Dr. Tevhit AYENGİN
Prof. Dr. Özcan TAŞÇI
Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR
Doç. Dr. Ramazan DEMİR