Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

3.3. Doktora Yeterlik Komiteleri

3.3. Doktora Yeterlik Komiteleri

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 51. maddesi uyarınca; doktora öğrencilerinin iki yıl süre ile doktora yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere ilgili EABDK/EASDK tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan doktora yeterlik komiteleri ve göreve başlama tarihleri aşağıdaki gibidir.

Anabilim Dalı

Karar tarihi

Komite Üyeleri

Arkeoloji

08/06/2018

Prof. Dr. Nurettin ASLAN
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU
Doç. Dr. Onur ÖZBEK
Doç. Dr. Göksel SAZCI
Doç. Dr. Ekin KOZAL

İktisat

01/07/2016

Prof. Dr. Meliha ENER
Doç. Dr. Cüneyt KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TORUN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail SEKİ
Dr. Öğr. Üyesi Burcu KILINÇ SAVRUL

Turizm İşletmeciliği

23/12/2016

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Haluk ERDEM
Doç. Dr. Ferah ÖZKÖK
Doç. Dr. Mustafa BOZ
Doç. Dr. Lütfi ATAY
Doç. Dr. Erol DURAN

Coğrafya

05/06/2017

Prof.Dr.Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN
Prof.Dr.Telat KOÇ
Doç.Dr.Cengiz AKBULAK
Doç.Dr.Hasan TATLI
Doç.Dr.Vedat ÇALIŞKAN

Sanat Tarihi

08/01/2018

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL
Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER
Doç. Dr. Zekiye UYSAL
Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ
Doç. Dr. Tuna ŞARE AĞTÜRK

Türk Dili ve Edebiyatı

05/06/2017

Prof. Dr. Gülgün YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Handan KASIMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Levent YENER
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan TÜRK
Dr. Öğr. Üyesi K.İrfan KARAKOÇ

Kamu Yönetimi

19/12/2016

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ
Doç. Dr. Mustafa GÖRÜN
Doç. Dr. Assiye AKA
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARA
Dr. Öğr. Üyesi Filiz TUFAN CENGİZ

Uluslararası İlişkiler

05/06/2017

Prof. Dr. Yücel ACER
Prof. Dr. Mehmet Bülent ULUDAĞ
Doç. Dr. Soner KARAGÜL
Doç. Dr. Mustafa Turgut DEMİRTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Gürol BABA 

Felsefe ve Din Bilimleri

08/01/2018

Prof. Dr. Hidayet IŞIK
Prof. Dr. Şevket YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALPEREN
Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat DENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin AKTI

İşletme

11/05/2018

Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN
Doç. Dr. Halis KALMIŞ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Filiz EROĞLU

Temel İslam Bilimleri

02/02/2018

Prof. Dr. Özcan TAŞÇI
Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR
Prof. Dr. M. Fatih KESLER
Prof. Dr. Tevhit AYENGİN
Doç. Dr. Ramazan DEMİR

Maliye 25/05/2018

Prof. Dr. Selçuk İPEK
Prof. Dr. Murat AYDIN
Doç. Dr. Timur TÜRGAY
Dr. Öğr. Üyesi Sabri Sami TAN
Dr. Öğr. Üyesi Hilal GÖRKEM

Osmanlı Arkeolojisi 08/01/2018

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU
Doç. Dr. Ferudun Hakan ÖZKAN
Doç. Dr. Özkan KESKİN
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU