Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2017-2018 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Sonuçları

Enstitümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü başvuru sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek için eklere bakınız.

Enstitümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuç ilanında yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi belge olarak kullanılamaz. İtiraz halinde Enstitümüz resmi kayıtları geçerli olacaktır.

Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 12-14 Şubat 2018 tarihlerinde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılacaktır. Kesin kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Ekler

FelsefeVeDinBilimleri-YüksekLisans.pdf
Arkeoloji-YüksekLisans.pdf
Coğrafya-YüksekLisans.pdf
ÇalışmaEkonomisiVeEndüstriİlişkileri-TezsizYüksekLisans.pdf
MedyaVeKültürelÇalışmalar-YüksekLisans.pdf
İşletme-TezsizYüksekLisans.pdf
İktisat-TezsizYüksekLisans.pdf
KamuYönetimi-TezsizYüksekLisans.pdf
Turizmİşletmeciliği-TezsizYüksekLisans.pdf
SanatTarihi-YüksekLisans.pdf
Seramik-YüksekLisans.pdf
Uluslararasıİlişkiler-YüksekLisans.pdf
TürkDiliVeEdebiyatı-YüksekLisans.pdf
UluslararasıTicaretVeLojistik-TezsizYüksekLisans.pdf
Coğrafya-Doktora.pdf
İktisat-Doktora.pdf
KamuYönetimi-Doktora.pdf
FelsefeVeDinBilimleri-Doktora.pdf
Resim-SanattaYeterlik.pdf
TemelİslamBilimleri-Doktora.pdf
TemelİslamBilimleri-YüksekLisans.pdf
TürkDiliVeEdebiyatı-Doktora.pdf