Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıtlar

Enstitümüz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara başvuru sonuçları ve kesin kayıt koşulları açıklanmıştır.

Enstitümüz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara başvuru sonuçları ve kesin kayıt koşulları açıklanmıştır.

Başvuru sonuçları için tıklayınız...

 

İlk Kez Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Kesin Kayıtlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Enstitümüze İlk Kez Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri, İstenen Belgeler Kesin Kayıtlar

 

Doktora /Sanatta Yeterlik/ Tezli/ Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı Öğrencileri için Tarihler:  

10 Temmuz 2019

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması

11-12 Temmuz 2019

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik  Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

16 Temmuz 2019

Boş Kalan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

17 Temmuz 2019

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

                                    

KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

 

 Önemli Notlar:

1- Kayıtlar şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracığı ile Enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır. Posta yolu ile kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Kesin kayıt sırasında;  Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen, başvuru belgeleriyle belgelerin asılları veya onaylı örnekleri arasında başvuru bilgileri açısından farklılıklar bulunan adayların kesin kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre geçici kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kayıtları silinir.

 

TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA/SANATTA YETERLİK

ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-  Kesin Kayıt Dilekçesi (tıklayınız...)

2- Öğrenci Kayıt Dosyası (Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı Örneği), (e-devletten alınan geçici mezuniyet belgesinin doğrulama kodu bulunması gerekiyor.)

4- Transkript (Onaylı Örneği)

5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6- ALES Belgesi (Karebarkodu ve doğrulama kodu bulunması gerekiyor)

7- 40 TL'lik Posta Pulu

8- 2 adet fotoğraf (Fotoğraflar renkli fotokopi olmamalı, son 3 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

9- Askerlik Durum Belgesi

(Askerlik tecili isteyen adayların,  askerlik tecil ettirmek istediklerine dair dilekçe ve Son 1 ay içinde Askerlik Şubelerinden alınmış belge vermesi gerekiyor.)

10-  Harç Dekontu (Normal Öğretim için Gerekli Değildir.)

Ders Seçim haftasında (09-13 Eylül 2019) başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı olan öğrenciler TC Kimlik Numaraları ile harç yatırmaları gereklidir.)

  1. Tezsiz II. Öğretim Programına kayıt yaptıracak  adaylar; dönemlik harç bedeli olan 2.750TL.’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR720001002294000170005010 nolu hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir.
  2. Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak Yabancı Uyruklu adaylar, dönemlik harç bedeli olan 387 TL’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün  Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR020001002294000170005009  IBAN numaralı hesabına pasaport numaralarını belirterek yatırmaları gerekmektedir.

11- Yabancı Dil Belgesi (Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencileri için)

12İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Başvuru Formu: Tezli Yüksek Lisans Programına ilk defa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için (Kontenjanın %10’u kadar). (Hazırlık okumak istemeyen öğrenciler için, zorunlu değil)

 

Kayıt ile ilgili sorularınız için sosyalbil@comu.edu.tr