Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

7143 Sayılı Öğrenci Af Kanunu Kapsamında Yatay Geçiş Başvuruları

7143 Sayılı Kanunun 15’nci Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78’inci Maddesi Kapsamında Yatay Geçiş Yapacaklarla İlgili Usul Ve Esaslar

7143 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 78. Maddesinden yararlanarak “ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işinin veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler” hükmünün uygulanmasında;

 1.- Bu adaylardan aşağıdaki belgelerin istenmesine   

Öncelikle Başvuru Formu için tıklayınız.

  1. 7143 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair belge (kendi üniversitesinden alacak, belgesi olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
  2. Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait not transkripti ve ders içerikleri,
  3. Disiplin cezası almadığına dair belge (disiplin cezası almış olanların başvuruları kabul edilmez),
  4. Resmi İkametgah Belgesi veya çalışılan iş yerinden alınacak resmi belge
  5. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır)

2- Lisansüstü programlarda aynı lisansüstü programların bulunması, giriş koşullarını sağlaması ve ilgili birimin kurulları tarafından söz konusu programlara kabul edilmesi durumunda yatay geçiş yapabilmesine,

Af Yatay Geçiş Başvuruların Son Günü

        28 Eylül 2018

Af Yatay Geçiş Başvuru Sonuçların İlanı

        3 Ekim 2018

Af Yatay Geçiş Kesin Kayıt/Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma-Derslere Kayıt

        4-5 Ekim 2018

 

 

Ekler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 7143SAYILI AF YASASI UYGULAMA ESASLARI.pdf