Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Af Başvuru Sonuçları ve Kayıt Duyurusu

Listede adı bulunanların kayıt yaptırabilmeleri için 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen gelerek kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Af Başvuru Sonuçları ve Kayıt Duyurusu

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa öğrenci affıyla ilgili Geçici Madde 78 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunanların kayıtlarının 7143 sayılı kanunun 44. Maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle öğrenimlerine başlayabilmeleri için listede ismi bulunanların

24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen gelerek kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

    1-  Kesin Kayıt Dilekçesi (http://sbe.comu.edu.tr/sayfa/20/formlar )

    2Öğrenci Kayıt Dosyası (Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.)

   3-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Geçici mezuniyet Belgesi   hazırlanamadığı için İlgili Makama yazılı mezun olduklarını belirtir yazı ile müracaat eden ve başvuruda aslını ibraz edemeyen adaylar  için)

    4- 2 adet fotoğraf (Fotoğraflar fotokopi olmamalı, son 3 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

5- 40-TL.’lik posta pulu (Tebligat işlemlerinizde kullanılmak üzere PTT şubelerinden temin edilecektir.)

    6-  Askerlik Durum Belgesi: Son 1 ay içinde Askerlik Şubelerinden alınmış. (Onaylı)

S.N

Adı Soyadı

T.C.Kimlik

(Eski)Öğrenci No

Anabilim Dalı /Programı

İlişiğinin Kesildiği Tarih

Başvuru Tarihi

İlişiğinin Kesilme Nedeni

1

Aynur TUNA YAVAŞ

18506734736

10190025002

İşletme Tezli Yüksek Lisans

11.11.2011

18.06.2018

Kayıt Sildiren

2

Akay KÖŞDERE

29263929002

06310925005

İşletme Tezsiz YL.(ikinci Öğr.)

13.03.2008

11.07.2018

Kendi isteği ile kayıt sildiren

3

Sevil KARADUMAN

ZENGİN

61603270016

15192003002

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz YL

07.02.2018

26.06.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

4

Ahmet AKKAYA

13744878002

16190503011

İktisat Tezsiz YL

07.02.2018

23.07.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

5

Ender ARSLAN

67138081936

13190101021

İşletme Tezsiz YL

07.02.2018

26.07.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

6

Muhammet ÖZTÜRK

61900450364

91900046007

İktisat Tezsiz YL

07.02.2018

07.08.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

7

Bekir Bora KARAKAŞ

18277738250

0590026001

İktisat Tezli YL

14.03.2007

10.07.2018

Kendi isteği ile kayıt sildiren

8

Gülizar CENGİZ AKKUŞ

19592317748

09190026008

İktisat Tezli YL

09.12.2010

31.07.2018

Kendi isteği ile kayıt sildiren

9

Ali İLHAN

13421578584

13190503006

İktisat Tezsiz YL

07.02.2018

05.09.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

10

Ahmet CUMALİ

40141014498

16190404006

Kamu Yönetimi Tezsiz YL. İkinci Öğretim

07.02.2018

06.09.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

11

Ethem ŞEN

11627067314

12190503017

İktisat Tezsiz YL

07.02.2018

07.09.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

12

Bahattin KAYA

29143751990

95190002009

Tarih YL

12.02.2010

14.09.2018

Kendi İsteği ile

13

Kutay KOÇ

22936776316

99190007001

Tarih YL

12.02.2010

13.09.2018

Kaydı Silinen

14

Zuhal İÇÖZ

42484574424

10190029001

Coğrafya Tezli YL

13.10.2014

15.08.2018

Kendi İsteği İle

15

Olcay AYKAŞ

26581465984

15191201005

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli YL

04.05.2018

12.06.2018

Kendi İsteği İle

16

Kenan BAYRAM

18806633544

 

Felsefe ve Din Bilimleri Tezli YL

2002

20.06.2018

Kendi İsteği İle

17

Sezen AKARSU KESKİN

25715276724

10191400010

Resim Tezli YL

07.09.2011

20.06.2018

Kendi İsteği İle

18

Mustafa Kemal ALBAYRAK

14401872388

8190014008

Kamu Yönetimi Tezli YL

12.08.2010

08.08.2018

Kaydı Silinmiş

19

Armağan KAHYA

24496535334

7190026016

İktisat Tezli YL

11.08.2009

11.07.2018

Kendi İsteği ile

20

Salih İNAN

18907468946

16192003018

Uluslararası Lojistik ve İşletmeciliği Tezsiz YL

07.02.2018

06.07.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

21

Mert YILDIRIM

26767399188

15192003017

Uluslararası Lojistik ve İşletmeciliği Tezsiz YL

07.02.2018

02.07.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

22

Halil CAN

34699014444

15192003015

Uluslararası Lojistik ve İşletmeciliği Tezsiz YL

07.02.2018

09.07.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

23

İsmail ERDOĞAN

37567093404

10190032017

Uluslararası İlişkiler Tezli YL

14.02.2014

09.07.2018

Bilimsel Hazırlık

24

Oğuz KILIÇ

13419003630

14190301004

Maliye YL

18.08.2017

03.07.2018

Kendi İsteği İle

25

Serkan TEKKAHVECİ

10331663744

05190023006

Maliye YL

13.03.2008

20.07.2018

Kaydı Silinen

26

Evrim ACAR

17330944966

03190041002

ÇEKO Tezli YL

12.02.2010

13.06.2018

Kaydı Silinen

27

Günay AKBAL

37624093880

08190023006

Maliye Tezli YL

07.12.2010

10.07.2018

Kaydı Silinen

28

Alev GÜNGÖR

72088106158

10190200001

ÇEKO Tezli

07.09.2017

06.09.2018

Bilimsel Hazırlık

29

Bilge BAYCAN

25642490002

14192003009

Uluslararası Lojistik ve İşletmeciliği Tezsiz YL

07.02.2018

17.09.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

30

Nurcan ÖZKURT

29410361860

04192500004

İşletme Tezsiz YL

07.02.2018

17.09.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

31

Mehmet Emin TATLIOĞLU

12128009698

11190500026

İktisat Tezli YL

13.10.2014

17.09.2018

Kendi İsteği ile

32

Özer ÖZAY

23905534258

11191000001

Tarih Tezli YL

07.09.2017

17.09.2018

Bilimsel Hazırlık nedeniyle kaydı

33

Abdullah Hüseyin GÜNGÖR

10310010736

 

Uluslararası Lojistik ve İşlet. Tezsiz YL

07.02.2018

18.09.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

34

Şuayip GÜLER

50896304522

13190401021

Kamu Yönetimi Tezsiz YL

07.02.2018

18.09.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen

35

Osman YILDIRIM

23059022328

1419040100

Kamu Yönetimi Tezli YL.

07.09.2017

18.09.2018

Bilimsel Hazırlık

36

Tolga IĞDIR

58921006922

16192003012

Uluslararası Lojistik ve İşlet. Tezsiz YL

07.02.2018

10.08.2018

YÖK L.Ü.Y. 12. Mad. gereğince ilişik kesilen