Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Beslenme Bursu Başvurusu

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp Rektörlük Makamınca kabul edilen "Beslenme Yardımı Uygulama Esasları" kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Enstitümüze tahsis edilen kontenjan 4 olarak belirlenmiştir.

2018-2019 Öğretim yılı Beslenme Bursu başvuruları en geç 01.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar enstitümüze yapılacaktır.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp Rektörlük Makamınca kabul edilen "Beslenme Yardımı Uygulama Esasları" kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Enstitümüze tahsis edilen kontenjan 4 olarak belirlenmiştir.

Aranan şartlar:
a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde  yüksek lisans öğrencisi olarak kayıtlı olması ve normal öğrenim süresinde okuyor olması.(kayıt dondurulan süreler öğrenim süresinden sayılmaz)
b) Yemek yardımından yararlanmak isteyen öğrencilerden başarı durumu aranmaz. Ancak müracaatların belirlenen okul kontenjanından fazla olması halinde diğer kriterlerle birlikte başarı kriteri de aranmalıdır.
c) Öğrencilerin disiplin cezası almamış olmaları gerekir.
ç) Öğrenci Velisine ait son 3 aylık bordro veya fakirlik belgesi ibraz etmek zorundadır.

NOT: Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler yemek bursundan yararlanamazlar.

Başvuru koşulları:
Başvurular en geç 01.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar Enstitü müdürlüğüne yapılacaktır.
Başvuru Formu:  http://cdn.comu.edu.tr/cms/sks/files/77-10-yemek-bursu-basvuru-formu-excel.xlsx

BESLENME YARDIMI UYGULAMA ESASLARI
https://www.comu.edu.tr/yonetmelik/yonergeler/beslenme_yrd_uyg_esaslari.pdf