Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bölgesel Araştırmalar ABD Haftalık Ders Programları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı 2018-2019 Öğrenim yılı Güz yarıyılı haftalık ders programları aşağıda verildiği gibidir.

Balkan Araştırmaları Yüksek Lisans Programı - haftalık ders programı

Ortadoğu Araştırmaları Yüksek Lisans Programı - haftalık ders programı

 

* Fakültelerde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarının haftalık ders programları için ilgili Anabilim/Anasanat dalına başvurunuz.