Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı boş kalan kontenjanlar ve yedek kayıtlar

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Çalışma İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yedek Aday Listesi Ve Kayıt İşlemleri Hakkında Bilgi

Çalışma ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına  36 Asil öğrenci adayı başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmış ve 14 kontenjan boş kalmıştır. Çalışma ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans  kontenjanları puan sırasına göre yedek listesi aşağıdadır. Bu yedek listesindeki adayların kayıtları 06.09.2018  Perşembe günü, saat 17.00 'a kadar yapılacaktır. Bu kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için puan sırasına göre adayların kayıtları, kontenjan dolana kadar yapılacaktır.
Hazır bulunmayan ve yedek sırası gelen adaylar Başvuru Formunda belirtilen telefonlardan 06.09.2018 Perşembe  günü, saat 17.00'den sonra aranacaktır. Sırası gelen aday üç kez aranıp, cevap vermediği takdirde bir sonraki yedek aranacaktır. Sırası geldiği halde kayıt için gelemeyeceğini belirten adayların yerine bir sonraki aday çağrılacak, gelmeyeceğini belirten  adaylardan fax ya da e-mail yolu ile yazılı beyan talep edilecektir. Kayıt için geleceğini beyan eden adayların kayıtları 07.09.2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar alınacak,17.00'den sonra kayıt işlemi sona erecektir. Aşağıda belirtilen duyurular bilgi amaçlı olup itiraz halinde resmi kayıtlarımız geçerlidir.

Başvurular enstitü öğrenci işlerine şahsen ya da noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

 

Sıra No

T.C.No

Adı

Soy Adı

Mezuniyet Notu

Durumu

1

23582317922

BÜŞRA

GESGE

67.6

Yedek

2

40549609142

ABDULLAH RECEP

CÜMŞİT

67.4

Yedek

3

13789065290

NURTEN

YILDIZ

67.1

Yedek

4

18994699926

NAZLI

ÇETİN

67.025

Yedek

5

10741955170

FATMA

AKYILDIZ

67

Yedek

6

15862823476

BATUHAN

KURŞUN

66.4

Yedek

7

15826296582

GÖKHAN

YUMUŞAK

66.2

Yedek

8

24509249364

MUSTAFA

KAPLAN

65.8

Yedek

9

17722760686

ÖZLEM FEYZA

TAŞÇI

65

Yedek

10

30865208518

FEVZİ

DOĞANCI

65

Yedek

11

31327300740

BURAK EVREM

TURP

64.4

Yedek

12

19691649702

ÖZGE

OKÇU

64

Yedek

13

24781516284

EMEL

SEZER

63.6

Yedek

14

39676029046

CUMHUR

ÇIRNAZ

63.24

Yedek

15

29530157046

HÜSEYİN

ERGEN

63.2

Yedek

16

24065174278

OZAN

DEMİREL

63.2

Yedek

17

12337934248

OLCAY

ERBAŞ

63.2

Yedek

18

35893153502

SERHAT

MALÇOK

61.96

Yedek

19

12869965062

FATMA

KAHRAMAN

60.53

Yedek

20

18617266894

EMRE

ÇAÇAN

60.35

Yedek

21

38929297560

NAZAN

GÜLDÜN

59.48

Yedek

22

52699400500

BAHADIR

KORKMAZ

57.985

Yedek

23

29401325826

MURAT

PALAMUT

57.85

Yedek

24

16022986048

MUHAMMET ALİ

ÖZ

57.75

Yedek

25

69202069352

TÜRKAN

YÜCEKAYA

57.46

Yedek

26

31333300512

MERVE NUR

ELİK

57

Yedek

27

21823624884

NÜRSEN

DİNÇER

56.5

Yedek

 

KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Kesin Kayıt Dilekçesi (http://sbe.comu.edu.tr/sayfa/20/formlar)

2Öğrenci Kayıt Dosyası (Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Geçici mezuniyet Belgesi   hazırlanamadığı için İlgili Makama yazılı mezun olduklarını belirtir yazı ile müracaat eden ve başvuruda aslını ibraz edemeyen adaylar  için)

4- 2 adet fotoğraf (Fotoğraflar fotokopi olmamalı, son 3 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

5- 40-TL.’lik posta pulu (Tebligat işlemlerinizde kullanılmak üzere PTT şubelerinden temin edilecektir.)

6- Askerlik Durum Belgesi: Son 1 ay içinde Askerlik Şubelerinden alınmış. (Onaylı)

7- Harç Dekontu

*Tezsiz Uzaktan Eğitim  Programına kayıt yaptıracak  adaylar; dönemlik harç bedeli olan 1800.TL.’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR410001002294000170005083 nolu hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir.

Önemli Notlar:
1- Kayıtlar şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracığı ile Enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır. 

2- Kesin kayıt sırasında; ilk başvuru için verilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen öğrencilerin, bu belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur.Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen, başvuru belgeleriyle belgelerin asılları veya onaylı örnekleri arasında başvuru bilgileri açısından farklılıklar bulunan adayların kesin kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre geçici kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kayıtları silinir.