Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Tarihleri Ve Yapılacak İşlemler

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Tarihleri Ve Yapılacak İşlemler

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (https://ubys.comu.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.

Program Kayıtları(Kayıt Yenileme)

10-14 Eylül 2018

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman Onayları

17-21 Eylül 2018

Ders Ekleme, Bırakma/ Danışman Onayları

  1. Normal öğrenim sürelerini aşmayan (yüksek lisans 4 yarıyıl, doktora 8 yarıyıl) Lisansüstü öğrencilerinin harç yatırmasına gerek yoktur.
  2. Normal Öğrenim sürelerini aşan Yüksek Lisans programlarında 5. yarıyılına, Doktora ve Sanatta Yeterlik Programında 9. Yarıyılına  başlayan öğrencilerin kayıt yenilemek için öğrenim harçlarını ZİRAAT BANKASI’nın herhangi bir şubesinde ya da  ATM’lerinden veya internet şubesi aracılığıyla Kurumsal Tahsilat yöntemiyle öğrenci numarası/TC Kimlik numarası girilerek yatırılacaktır.  EFT, havale veya benzer yollarla harç yatırma işlemi yapılmamalıdır. Bu durumda harç ödemeleri Enstitümüz Öğrenci Bilgi Sisteminde görünmeyeceğinden kayıt yenileme ve diğer işlemler yapılamayacaktır
  3. Tez Önerisi Enstitü Müdürlüğünce onaylanan öğrencilerimiz Uzmanlık Alan Dersi seçmekle yükümlüdür.
  4. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Doktora Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin Yeterlik Çalışması, Tez Öneri Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Tez Önerisi Çalışması dersine kayıtlanmaları ve bu öğrencilerin danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
  5. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacak öğrencilerin bilimsel hazırlık dersleri Danışman görüşü alınarak Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitümüze gönderilecek ve ders atamalarınız Enstitü Öğrenci İşleri Tarafından yapılacaktır. (Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuyla temasa geçiniz).
  6. Tezsiz II. Öğretim Programı dönemlik harç bedeli olan 2250.TL.’yi  Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR720001002294000170005010 IBAN no’lu Üniversitemiz hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir.
  7. Yabancı Uyruklu öğrenciler, dönemlik harç bedeli olan Normal Öğretimde 387 TL’yi, İkinci Öğretimde 2250 TL’yi Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR020001002294000170005009  IBAN numaralı Üniversitemiz hesabına pasaport numaralarını belirterek yatırmaları gerekmektedir.
  8. Araştırma Görevlisi kadrosunda olan öğrencilerimizin çalışmakta oldukları kurumlardan Araştırma Görevlisi olduklarına dair yeni tarihli belgeyi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir (Enstitümüz kadrosunda görev yapan Araştırma Görevlileri hariç).
  9. Öğrenim harcı yatırması gereken öğrencilerin, bu işlemi yapmadan kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerini yapmaları mümkün değildir.

Öğrencilerin Dikkatine

  1. Sisteme giriş için "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilginiz "TC Kimlik No" olarak belirlenmiştir.