Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İlk Kez Kayıt Yaptıracak Öğrenciler için Kesin Kayıt Süreci

2017-2018 Güz yarıyılında bir lisansüstü programı kazanıp ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrenciler içi tarih ve belgeler belirtildiği gibidir.

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL  BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  GÜZ  DÖNEMİNDE ENSTİTÜMÜZE İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
KAYIT  TARİHLERİ , İSTENEN BELGELER
KESİN KAYITLAR

Doktora Programı Öğrencileri için Tarihler: 

KESİN KAYIT TARİHLERİ

13-14 Temmuz 2017

KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

KATKI PAYLARININ ÖDENMESİ /  KAYIT YENİLEME / DERS SEÇİMİ / DANIŞMAN ONAYLARI

11-15 Eylül 2017

DERSLERİN BAŞLAMASI

18 Eylül 2017

DERS EKLEME /  BIRAKMA, DANIŞMAN ONAYLARI

18-22 Eylül 2017

     

 

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri için Tarihler:  

KAZANAN ADAYLARIN  KESİN KAYITLARI

13-14 Temmuz 2017

BOŞ KALAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARIN DUYURULMASI

17 Temmuz 2017

http://sbe.comu.edu.tr  web adresinden.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI YEDEK KAZANAN ADAYLARIN KAYITLARI

18 Temmuz 2017

KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

KATKI PAYLARININ ÖDENMESİ /  KAYIT YENİLEME / DERS SEÇİMİ / DANIŞMAN ONAYLARI

11-15 Eylül 2017

DERSLERİN BAŞLAMASI

18 Eylül 2017

DERS EKLEME /  BIRAKMA, DANIŞMAN ONAYLARI

18-22 Eylül 2017

     

       

 Önemli Notlar:

1-Kayıtlar şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracığı ile Enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır. Posta yolu ile kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.

2-Kesin kayıt sırasında; ilk başvuru için verilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen öğrencilerin, bu belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen, başvuru belgeleriyle belgelerin asılları veya onaylı örnekleri arasında başvuru bilgileri açısından farklılıklar bulunan adayların kesin kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre geçici kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kayıtları silinir.

 

TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

   1-  Kesin Kayıt Dilekçesi (http://sbe.comu.edu.tr/sayfa/20/formlar )

   2- Öğrenci Kayıt Dosyası (Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.)

   3-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Geçici mezuniyet Belgesi   hazırlanamadığı için İlgili Makama yazılı mezun olduklarını belirtir yazı ile müracaat eden ve başvuruda aslını ibraz edemeyen adaylar  için)

    4- 2 adet fotoğraf (Fotoğraflar fotokopi olmamalı, son 3 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

5- 5x8 TL.= 40-TL.’lik posta pulu (Tebligat işlemlerinizde kullanılmak üzere PTT şubelerinden temin edilecektir.)

6-  Harç Dekontu

  1. Tezsiz II.öğretim Programına kayıt yaptıracak  adaylar; dönemlik harç bedeli olan 2250.TL.’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR720001002294000170005010 nolu hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir.
  2. Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak Yabancı Uyruklu adaylar, dönemlik harç bedeli olan 129 TL’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün  Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR020001002294000170005009  IBAN numaralı hesabına pasaport numaralarını belirterek yatırmaları gerekmektedir. Bakanlar Kurulu tarafından, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı harçlarında artırım yapıldığı takdirde, aradaki fark öğrencilerimize yansıtılacaktır.

      7-  Askerlik Durum Belgesi: Son 1 ay içinde alınmış

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

Sorumlu olduğu Anabilim Dalı

Telefon

E-Posta

Eray ÇALIŞIR

İşletme
İktisat
Ortadoğu Araştırmaları
Balkan Araştırmaları
SBE Yerel Yönetimler ve Kent Ç.S
SBE Uluslararası İşletmecilik

0 286 218 00 18

(dâhili 2999)

eraycalisir@comu.edu.tr

Özlem YÜCE

Maliye
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

286 218 00 18

(dâhili 2471)

ozlemyuce@comu.edu.tr

Gökhan ŞENGÖREN

Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Sanat Tarihi
Coğrafya
Arkeoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Osmanlı Arkeolojisi

0 286 218 00 18

(dâhili 2470)

gsengoren@comu.edu.tr            

Nimet İNAL

Temel İslam Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Resim
Seramik
Turizm İşletmeciliği

0 286 218 00 18

(dâhili 1513)

mehtap_004@hotmail.com