Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İlk Kez Kayıt Yaptıracak Öğrenciler için Kesin Kayıt Süreci

2017-2018 Bahar yarıyılında bir lisansüstü programı kazanıp ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrenciler için tarih ve belgeler belirtildiği gibidir.

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  BAHAR  DÖNEMİNDE
ENSTİTÜMÜZE İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
KAYIT  TARİHLERİ, İSTENEN BELGELER

KESİN KAYITLAR

Doktora /Sanatta Yeterlik/Tezli Yüksek Lisans Programları için Tarihler:                                     

KESİN KAYIT TARİHLERİ

12-14 Şubat 2018

KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri için Tarihler:  

KAZANAN ADAYLARIN  KESİN KAYITLARI

12-14 Şubat 2018

BOŞ KALAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARIN DUYURULMASI

15 Şubat 2018

http://sbe.comu.edu.tr  web adresinden.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI YEDEK KAZANAN ADAYLARIN KAYITLARI

16 Şubat 2018

KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

       

Program Kayıtları

12-16 Şubat 2018

Ders Seçimi / Danışman Onayları

19-23 Şubat 2018

Ders Ekleme, Bırakma/ Danışman Onayları

 Önemli Notlar:
1-
Kayıtlar şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracığı ile Enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır. Posta yolu ile kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.
2-Kesin kayıt sırasında; ilk başvuru için verilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen öğrencilerin, bu belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen, başvuru belgeleriyle belgelerin asılları veya onaylı örnekleri arasında başvuru bilgileri açısından farklılıklar bulunan adayların kesin kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre geçici kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kayıtları silinir.

TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA/SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-  Kesin Kayıt Dilekçesi (http://sbe.comu.edu.tr/formlar/ogrenciler-icin-formlar.html)

2- Öğrenci Kayıt Dosyası (Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Geçici mezuniyet Belgesi   hazırlanamadığı için İlgili Makama yazılı mezun olduklarını belirtir yazı ile müracaat eden ve başvuruda aslını ibraz edemeyen adaylar  için)

4- 2 adet fotoğraf (Fotoğraflar fotokopi olmamalı, son 3 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

5- 5x8 TL.= 40-TL.’lik posta pulu (Tebligat işlemlerinizde kullanılmak üzere PTT şubelerinden temin edilecektir.)

6-  Harç Dekontu
*T.C. Vatandaşları için Doktora (8 yarıyıl), Sanatta Yeterlik (8 yarıyıl), Tezli Yüksek Lisans (4 yarıyıl) ve Tezsiz Yüksek Lisans (Normal Öğretim) (2 yarıyıl) öğrencileri için azami öğrenim süreleri için harç ücreti yoktur.

  1. Tezsiz II.öğretim Programına kayıt yaptıracak  adaylar; dönemlik harç bedeli olan 2250.TL.’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR720001002294000170005010 nolu hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir.
  2. Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak Yabancı Uyruklu adaylar, dönemlik harç bedeli olan 129 TL’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün  Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR020001002294000170005009  IBAN numaralı hesabına pasaport numaralarını belirterek yatırmaları gerekmektedir. Bakanlar Kurulu tarafından, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı harçlarında artırım yapıldığı takdirde, aradaki fark öğrencilerimize yansıtılacaktır.

7- Askerlik Durum Belgesi: Son 1 ay içinde Askerlik Şubelerinden alınmış. (Onaylı)

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

Sorumlu olduğu Anabilim Dalı

Telefon

E-Posta

Eray ÇALIŞIR

İşletme

İktisat

Medya ve Kültürel Çalışmalar

0 286 218 00 18

(dâhili 2999)

eraycalisir@comu.edu.tr

Arif ÖNCÜ

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler     

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

286 218 00 18

(dâhili 2496

arifoncu17@gmail.com

Gökhan ŞENGÖREN

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih,

Sanat Tarihi,

Coğrafya,

Arkeoloji

0 286 218 00 18

(dâhili 2470)

gsengoren@comu.edu.tr            

Nimet İNAL

Temel İslam Bilimleri,

Felsefe ve Din Bilimleri,

Resim,

Seramik

Turizm İşletmeciliği

0 286 218 00 18

(dâhili 1513)

nimettelefoncu@comu.edu.tr