Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İlk Kez Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Kesin Kayıtlar

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yili Güz Döneminde Enstitümüze Ek Kontenjandan İlk Kez Kayit Yaptiracak Öğrenciler İçin Kayit Tarihleri , İstenen Belgeler Kesin Kayıtlar

Doktora /Sanatta Yeterlik/ Tezli  Programı Öğrencileri için Tarihler:                                       

KESİN KAYIT TARİHLERİ

07 Eylül 2018

KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

 

      Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri için Tarihler:  

KAZANAN ADAYLARIN  KESİN KAYITLARI

07 Eylül 2018

BOŞ KALAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARIN DUYURULMASI

10 Eylül 2018

http://sbe.comu.edu.tr  web adresinden.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI YEDEK KAZANAN ADAYLARIN KAYITLARI

11 Eylül 2018

KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

       

Program Kayıtları

10-14 Eylül 2018

Ders Seçimi / Danışman Onayları

17-21 Eylül 2018

Ders Ekleme, Bırakma/ Danışman Onayları

*Bakınız Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Takvimi

 http://sbe.comu.edu.tr/akademik-takvim-2018-2019.html

 Önemli Notlar:

1-Kayıtlar şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracığı ile Enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır. Posta yolu ile kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.

2-Kesin kayıt sırasında; ilk başvuru için verilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen öğrencilerin, bu belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen, başvuru belgeleriyle belgelerin asılları veya onaylı örnekleri arasında başvuru bilgileri açısından farklılıklar bulunan adayların kesin kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre geçici kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kayıtları silinir.

 

TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA/SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

    1-  Kesin Kayıt Dilekçesi (http://sbe.comu.edu.tr/sayfa/20/formlar )

    2- Öğrenci Kayıt Dosyası (Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.)

   3-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Geçici mezuniyet Belgesi   hazırlanamadığı için İlgili Makama yazılı mezun olduklarını belirtir yazı ile müracaat eden ve başvuruda aslını ibraz edemeyen adaylar  için)

    4- 2 adet fotoğraf (Fotoğraflar fotokopi olmamalı, son 3 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

5- 40-TL.’lik posta pulu (Tebligat işlemlerinizde kullanılmak üzere PTT şubelerinden temin edilecektir.)

    6-  Askerlik Durum Belgesi: Son 1 ay içinde Askerlik Şubelerinden alınmış. (Onaylı)

7-  Harç Dekontu

*(T.C. Vatandaşları için Doktora(8 yarıyıl), Sanatta Yeterlik(8 yarıyıl), Tezli Yüksek Lisans(4 yarıyıl) ve Tezsiz(2 yarıyıl) Yüksek Lisans(Normal Öğretim) öğrencileri için azami öğrenim süreleri için harç ücreti yoktur.)

  1. Tezsiz II.öğretim Programına kayıt yaptıracak  adaylar; dönemlik harç bedeli olan 2250.TL.’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR720001002294000170005010 nolu hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir.
  2. Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak Yabancı Uyruklu adaylar, dönemlik harç bedeli olan 387 TL’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün  Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR020001002294000170005009  IBAN numaralı hesabına pasaport numaralarını belirterek yatırmaları gerekmektedir.
  3. 8- İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Başvuru Formu: Tezli Yüksek Lisans Programına ilk defa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için (Kontenjanın %10’u kadar). (Hazırlık okumak isteyen öğrenciler için, zorunlu değil)

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

Sorumlu olduğu Anabilim Dalı

Telefon

E-Posta

Eray ÇALIŞIR

İşletme

İktisat

Medya ve Kültürel Çalışmalar

İktisat Polikası Kamu Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

286 218 00 18

(dâhili 2999)

eraycalisir@comu.edu.tr

Nimet İNAL

Temel İslam Bilimleri,

Felsefe ve Din Bilimleri,

Resim, Seramik

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

286 218 00 18

(dâhili 1513)

nimettelefoncu@comu.edu.tr