Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kayıt Yenileme ve Ders Seçme İşlemleri

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde tüm öğrencilerimiz kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini Internet (http://obs.comu.edu.tr) üzerinden yapacaklardır. 

2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
KAYIT YENİLEME TARİHLERİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde tüm öğrencilerimiz kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini Internet (http://obs.comu.edu.tr) üzerinden yapacaklardır. Yeni kayıt olan öğrencilerimiz, Kullanıcı Adı ve Şifre alanlarının her ikisine de TC Kimlik numaranızı yazarak giriş yapabilirsiniz.

 ÖNEMLİ TARİHLER

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman Onayları

11-15 Eylül 2017

Ders Ekleme / Bırakma / Danışman Onayları

18- 22 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

18 Eylül 2017

2017-2018 Güz Yarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları (ilan)

11-15 Eylül 2017

Akademik Takvim

AÇIKLAMALAR

1. Normal öğrenim sürelerini aşmayan (yüksek lisans 4 yarıyıl, doktora 8 yarıyıl) öğrencilerin harç yatırmalarına gerek yoktur. Kayıt yenileme işlemlerini doğrudan yapabilirler.

2. Normal öğrenim sürelerini aşan (yüksek lisans programlarında 5. yarıyılına, doktora programında 9. yarıyılına başlayan) öğrencilerin kayıt yenilemek için harç ücretlerini (129 TL)  Ziraat Bankası ATM’si veya İnternet Şubesi aracılığı ile Kurumsal Tahsilat üzerinden öğrenci numarasını belirterek yatırmalıdırlar.

 3. Tezsiz yüksek lisans II. öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, öğrenim harçlarını (2.250 TL) Ziraat Bankası ATM’si veya İnternet Şubesi aracılığı ile Kurumsal Tahsilat üzerinden öğrenci numarasını belirterek yatırmalıdırlar.

4. Araştırma Görevlisi kadrosunda çalışmakta olan öğrencilerimiz, öğrenim harcından muaf olmak için, çalışmakta oldukları kurumlardan Araştırma Görevlisi olduklarına dair yeni tarihli resmi yazıyı Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci işleri birimine getirmeleri gerekmektedir (Enstitümüz 50/d kadrosunda görev yapan Araştırma Görevlileri hariç).

5. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacak öğrencilerin bilimsel hazırlık dersleri ilgili Anabilim Dalı tarafından  Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitümüze gönderilecek ve ders atamalarınız Enstitü Öğrenci İşleri Tarafından yapılacaktır (Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimimizle irtibata geçilmesi ve ilgili ABD’na dilekçe vermeleri gerekmektedir.)

6. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri bir yarıyılda en fazla 15 kredilik ders alabilirler.

7. Tez konusu Enstitü Müdürlüğünce onaylanan öğrenciler uzmanlık alan dersi seçmekle yükümlüdür.

8. Yabancı uyruklu öğrencilerden enstitümüze daha önce kayıt yaptırmış olanlar (Devlet Burslular hariç),öğrenim harçlarını (129 TL) Ziraat Bankası ATM’si veya İnternet Şubesi aracılığı ile Kurumsal Tahsilat üzerinden öğrenci numarasını belirterek yatırmalıdırlar

9. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında ilk kez kayıt yaptıran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ikinci öğretim öğrencileri ile Yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt sırasında 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz  yarıyılı öğrenim ücretini yatırdıkları için; yeniden yatırmayacaklardır. Bu öğrencilerimiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren belirlenen harç ücretini yatıracaklardır.

ÖNEMLİ NOT:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
Yürürlülük Tarihi : (02 Mayıs 2017)

Kayıt yenileme ve ders seçimi
MADDE 17 – 
(1) Kayıt yenileme işlemi öğrenci tarafından yapılır ve her aşamasından öğrenci sorumludur. Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslerini seçmek ve danışmanlarına onaylatmakla yükümlüdür.
(2) Ders kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini belgelendirmek koşuluyla enstitüye başvurabilir. EYK tarafından mazereti uygun görülenlere ders kaydı yenileme hakkı verilebilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler o yarıyılda ders kaydı yaptıramaz.
(3) Katkı payı ödemesi gerekenlerden, gerekli ödemeyi yapmayanların kaydı yenilenmez.
(4) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

İlişik kesme
MADDE 19 – 
İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin ilişiği kesilir.