Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp Rektörlük Makamınca kabul edilen "Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı" kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Enstitümüze tahsis edilen Kısmi Zamanlı Öğrenci kontenjanı "2" olarak belirlenmiştir.

2018-2019 Öğretim Yılında Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak Enstitümüzde çalışma başvurusu en geç 01 Ekim 2018 Pazatesi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp Rektörlük Makamınca kabul edilen "Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı" kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Enstitümüze tahsis edilen Kısmi Zamanlı Öğrenci kontenjanı "2" olarak belirlenmiştir.

Aranan şartlar:
(a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,
(b) Disiplin cezası almamış olmak,
(c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
(ç) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
(d) Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
(e) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
(f) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da daha önceden sözleşmesi, öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığımızca sözleşmesi feshedilmemiş olma

Not: kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci aynı anda beslenme yardımından yararlanamaz.

Başvuru koşulları:

·         Başvuru formu

·         SPAS Müstehaklık Sorgulama Evrakı (e-devlet)

·         Sgk İlişik Taahhütname formu (kabul edilince)

·         2 fotograf

·         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·         Yeni tarihli Öğrenci Belgesi

·         İkametgah

·         Nüfus Kayıt Örneği

·         SGK Hizmet Dökümü (kabul edilince)

·         Sabıka Kaydı

·         Sağlık Raporu(kabul edilince)

·         Ziraat Bankası 18 Mart Şube hesap no (kabul edilince)


Başvurular en geç 01.10.2017 tarihi mesai bitimine kadar Enstitü müdürlüğüne yapılacaktır.
Başvuru Formu: http://cdn.comu.edu.tr/cms/sks/files/76-2017-2018-yili-kismi-zamanli-ogrenci-formlari.pdf.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI
http://cdn.comu.edu.tr/cms/sks/files/67-47-2017-2018-comu-kismi-zamanli-ogrenci-yonerge.doc