Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kısmi Zamanlı Öğrencilik ve Beslenme Yardımı Başvuru Sonuçları

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı için gerekli değerlendirmeler yapılmış ve öğrencilerin listesi aşağıda belirlenmiştir.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp Rektörlük Makamınca kabul edilen "Kısmi Zamanlı Öğrenci Uygulama Esasları" kapsamında Enstitümüze tahsis edilen 2 (iki) kontenjan, “Beslenme Yardımı Uygulama Esasları” kapsamında Enstitümüze tahsis edilen 4(dört) kontenjan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı için gerekli değerlendirmeler yapılmış ve öğrencilerin listesi aşağıda belirlenmiştir.

Kısmi Zamanlı Öğrenciler (15 Ekim 2018'den itibaren)
1- Kadir KARAYEL
2- Enise Büşra DERİN

Beslenme Yardımı Alacak Öğrenciler (16 Ekim 2018 tarihi itibaren başlayacaktır)
1- Yusuf ÇELİK
2- Tuğba TOPRAK
3- Kadir ERGÜL
4- Recep BOZ