Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

KYK Burs Başvuru Sonuçlar

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burslar kapsamında Enstitümüze ait iki kontenjan için yapılan başvurular sonucunda iki asil ve iki yedek üye hak kazanmıştır.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Enstitümüz burs kontenjanı için iki asil ve iki yedek üye yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Asil
1. Sıdıka OKUMUŞ
2. Gizem Buket YILDIZAK

Yedek
1. Gülüzar DEMİR
2. Fulya TEMEL