Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı haftalık Ders Programı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı 2017-2018 Öğrenim yılı Bahar yarıyılı haftalık ders programı aşağıda verildiği gibidir.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı haftalık Ders Programı için tıklayınız...

* Fakültelerde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarının haftalık ders programları için ilgili Anabilim/Anasanat dalına başvurunuz.