Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenci Bilgi Güncellenmesi

ÜBYS üzerinden özellikle e-mail ve cep telefonu bilgilerini güncellenmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize duyurulmaktadır:

"Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde öğrencilerimizin iletişim bilgileri eksik olduğundan, öğrencilerimizle iletişim sorunları yaşanmaktadır. ... UBYS üzerinden özellikle e-mail ve cep telefonu bilgilerini" güncellemeniz talep edilmektedir.