Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenci Kimlikleri

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında yeni kayıt olan öğrencilerimiz öğrenci kimliklerini Enstitü Müdür sekreterliğinden imza karşılığı alabilirler.

Yeni öğrencilerimize duyurulur...