Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özel Öğrenci Başvuru Şartları

​2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

 DOKTORA PROGRAMLARI

ÖZEL ÖĞRENCİ

İktisat

4

İşletme

5

Kamu Yönetimi

1

Maliye

3

Temel İslam Bilimleri

1

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Uluslararası İlişkiler

1

Uluslararası İşletmecilik

2

 

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMLARI

ÖZEL ÖĞRENCİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2

İktisat Politikası

1

İşletme

5

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Uluslararası İşletmecilik

2

 

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  PROGRAM

ÖZEL ÖĞRENCİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (II.Öğretim)

1

İktisat (II.öğretim)

2

İşletme (II.Öğretim)

10

 

İSTENİLEN BELGELER

 1)      Dilekçe
 2)      Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 3)      Transkript  aslı ve fotokopisi
 4)      2 adet fotoğraf

 

ÖĞRENCİ KABULÜ İLE İLGİLİ ESASLAR

1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Başvurular EABD/EASD başkanlığının görüşü doğrultusunda, programın özelliği ve imkânlar dikkate alınarak EYK tarafından karara bağlanır. Başvuru koşulları Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Özel öğrenciler başvurdukları programda ilgili dönemde açık olan derslere kayıt olabilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılamaz.

(3) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili olarak, diğer lisansüstü öğrenciler için geçerli olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, Üniversitenin eğitim-öğretim için sunduğu kütüphaneden yararlanma ve benzeri hizmetler dışında, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(6) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(7) Özel öğrenciler kredi/saat başına, EYK kararıyla belirlenen katkı payını öderler.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ile veya postayla başvuru kabul edilmez.

Başvuru sonuçları ilan edildikten sonra Enstitümüzce belirlenen tarihlerde bankaya ücret yatırılıp dekont  ve ders seçme föyü  Enstitümüze teslim edilecektir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

BAŞVURU TARİHİ

10-14 Eylül 2018

BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Terzioğlu Yerleşkesi
17020 Çanakkale

Dahili : 1278

Tel :   (286) 218 0523
Faks: (286) 218 0524
e-posta: sosyalbil@comu.edu.tr