Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özel Öğrenci Başvuruları

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

 DOKTORA PROGRAMLARI

ÖZEL ÖĞRENCİ

İktisat

2

İşletme

5

Kamu Yönetimi

1

Resim

1

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMLARI

ÖZEL ÖĞRENCİ

İşletme

5

Felsefe ve Din Bilimleri

1

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  PROGRAM

ÖZEL ÖĞRENCİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (II.Öğretim)

1

İşletme (II.Öğretim)

5

İktisat (II.öğretim)

2

 

İSTENİLEN BELGELER

 1)      Dilekçe
 2)      Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 3)      Transkript  aslı ve fotokopisi
 4)      2 adet fotoğraf

ÖĞRENCİ KABULÜ İLE İLGİLİ ESASLAR

1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Başvurular EABD/EASD başkanlığının görüşü doğrultusunda, programın özelliği ve imkânlar dikkate alınarak EYK tarafından karara bağlanır. Başvuru koşulları Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Özel öğrenciler başvurdukları programda ilgili dönemde açık olan derslere kayıt olabilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılamaz.

(3) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili olarak, diğer lisansüstü öğrenciler için geçerli olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, Üniversitenin eğitim-öğretim için sunduğu kütüphaneden yararlanma ve benzeri hizmetler dışında, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(6) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(7) Özel öğrenciler kredi/saat başına, EYK kararıyla belirlenen katkı payını öderler.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ile veya postayla başvuru kabul edilmez.

Başvuru sonuçları ilan edildikten sonra Enstitümüzce belirlenen tarihlerde bankaya ücret yatırılıp dekont  ve ders seçme föyü  Enstitümüze teslim edilecektir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

BAŞVURU TARİHİ

12-14 Şubat 2018

BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Adı Soyadı

Sorumlu olduğu Anabilim Dalı

Telefon

E-Posta

Eray ÇALIŞIR

İşletme
İktisat
DBA - Ortadoğu Araştırmaları
DBA  - Avustralya ve Pasifik Araştırmaları      
DBA  - Balkan Araştırmaları
DBA  - Avrupa Araştırmaları
DBA  - Türkiye Çalışmaları

Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Sorunları(SBF)

Uluslararası İşletmecilik(SBF)

0 286 218 00 18

(dâhili 2999)

eraycalisir@comu.edu.tr

Arif ÖNCÜ

Maliye

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler     

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

0 286 218 00 18

(dâhili 2471-2496)

arifoncu17@comu.edu.tr

Gökhan ŞENGÖREN

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Arkeoloji,

İngiliz Dili ve Edebiyatı,

Osmanlı Arkeolojisi , Sosyoloji

0 286 218 00 18

(dâhili 2470)

gsengoren@comu.edu.tr            

Nimet İNAL

Temel İslam Bilimleri,

Felsefe ve Din Bilimleri,

Turizm İşletmeciliği,

Resim, Seramik

0 286 218 00 18

(dâhili 1513)

    nimettelefoncu@comu.edu.tr

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Terzioğlu Yerleşkesi
17020 Çanakkale

Dahili : 1278

Tel :   (286) 218 0523
Faks: (286) 218 0524
e-posta: sosyalbil@comu.edu.tr