Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Resim ve Seramik Uygulama Sınavları

Resim ve seramik uygulama sınavlarına adayların getirmeleri gereken malzemeler ilanda sıralanmıştır.

Resim Anasanat Dalı
50x70 duralit
50x 70 desen kağıdı
Silgi
dereceli kalem
kalemtraş 
Tükenmez kalem
*adayların yanlarında portfolyo getirmeleri gerekmektedir.

Seramik Anasanat Dalı
50x70 duralit
50x70 desen kağıdı
Silgi
dereceli kalem
kalemtraş 
Tükenmez kalem
*adayların yanlarında portfolyo getirmeleri gerekmektedir.