Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Resim ve Seramik Uygulama Sınavları

Resim ve Seramik uygulama sınavlarına adayların getirmeleri gereken malzemeler ilanda sıralanmıştır.

Resim Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik için:
70*100 resim kağıdı
70*100 duralit
Silgi
Dereceli kalem
Ataç
Tükenmez kalem
Portfolyo

Seramik Yüksek Lisans Sınavı için:
50*70 duralit
50*70 desen kağıdı
Silgi
Dereceli kalem
Kalemtraş
Tükenmez kalem
Portfolyo