Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kontenjanları Ve Öğrenci Alım Koşulları İlanı

Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranan koşullar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

ÖĞRENCİ ALIMI İLANI VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

SANATTA YETERLİK ve DOKTORA PROGRAMLARI

 SANATTA YETERLİK ve DOKTORA PROGRAMLARI

TC

YB.

UYL.

ÖZEL ÖĞR.

YATAY GEÇİŞ

ALES

AÇIKLAMA

 

Arkeoloji

5

1

-

-

EA

Arkeoloji Lisans ve Yüksek Lisans Mezunu Olmak

 

Coğrafya

8

1

2

1

SÖZ

Coğrafya, Coğrafya Eğitimi Yüksek Lisans Mezunu Olmak

 

Felsefe ve Din Bilimleri

5

1

 

 

SÖZ

 İlahiyat Fakültesi Bölümleri, İslami İlimler Fakültesi ve DİKAP Lisans ve ya Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

 

İktisat

10

5

5

2

EA

 

 

İşletme

6

1

3

3

EA

 

 

Kamu Yönetimi

5

1

1

 

EA

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Mezunu Olmak

 

Maliye

7

1

3

3

EA

 

 

Resim

8

5

4

2

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü veya Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Mezunu Olmak

 

Sanat Tarihi

5

2

-

-

SÖZ

Sanat Tarihi Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans Mezunu Olmak

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

5

1

-

-

EA

Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Mezunu Olmak

 

Sosyoloji

5

-

2

-

EA

Sosyoloji ABD Yüksek Lisans Mezunu Olmak

 

Tarih

10

2

-

-

SÖZ

Tarih, Tarih Öğretmenliği, Askeri Tarih Araştırmaları, Balkan Araştırmaları Yüksek Lisans Programlarından birinden Mezun olmak

 

Temel İslam Bilimleri

7

2

-

1

SÖZ

İlahiyat, İslami İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı ve DİKAP Yüksek Lisans Programları Mezunu olmak

 

Türk Dili ve Edebiyatı

8

1

-

1

SÖZ

 

Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalları Lisans ve Yüksek Lisans Mezun Olmak

 

Uluslararası İşletmecilik

5

2

2

-

EA

 

 

Yönetim Organizasyon

5

-

-

-

EA

-

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

TC

YB.

UYL.

ÖZEL ÖĞR

YATAY GEÇİŞ

ALES

AÇIKLAMA

 

Arkeoloji

10

1

-

-

EA

Arkeoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak

 

Askeri Tarih Araştırmaları

10

2

-

-

Herhangi biri

-

 

Bankacılık ve Finans

20

6

1

-

EA

İİB Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölümleri Mezunu Olmak.

 

Bölgesel Araştırmalar Balkan Araştırmaları

10

5

-

-

Herhangi biri

-

 

Bölgesel Araştırmalar Ortadoğu Araştırmaları

8

2

-

-

Herhangi biri

 

 

Coğrafya

13

5

2

2

SÖZ

Coğrafya, Coğrafya Eğitimi Lisans Mezunu Olmak

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

19

1

2

1

EA

 

 

Felsefe ve Din Bilimleri

20

2

-

-

SÖZ

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, DİKAP Lisans Mezunu Olmak.

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

10

1

-

-

SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü veya Turizm ile ilgili herhangi bir bölümden lisans mezunu olmak.

-YDS,UDS,KPDS, YÖKDİL, ÇOMÜ Yabancı Diller YO’nun yaptığı yabancı dil sınavı ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 40 puan ve üzeri almak

 

İktisat

20

5

-

5

EA

-

 

İktisat Politikası (SBF)

20

-

-

-

EA

İktisat, İşletme, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Maliye Lisans Mezunu Olmak.

 

İşletme

15

1

5

5

EA

 

 

Kamu Yönetimi

10

1

1

-

EA

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Mezunu Olmak

 

Maliye

10

-

-

3

EA

 

 

Medya ve Kültürel Çalışmalar

20

5

-

-

Herhangi biri

 

 

 

 

 

Osmanlı Arkeolojisi

5

-

-

-

Herhangi biri

 

 

Resim

15

5

4

2

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü veya Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak

 

Sağlık Turizmi

10

-

-

-

EA

 

 

Sanat Tarihi

10

2

-

-

SÖZ

Sanat Tarihi Bölümü Lisans Mezunu Olmak

 

Seramik

15

2

-

-

-

Seramik, Cam, Seramik ve Cam ve ya Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Lisans Mezunu Olmak

 

Sosyoloji

10

1

1

1

EA

 

 

Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi(SBF)

15

2

-

-

EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Lisans Mezunu Olmak

 

Tarih

25

5

-

2

SÖZ

Tarih Bölümü ve Tarih Eğitimi Lisans Mezunu Olmak

 

Temel İslam Bilimleri

20

3

-

1

SÖZ

İlahiyat, İslami İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı, DİKAP Lisans Bölümü Mezunu Olmak

 

Turist Rehberliği

15

2

-

2

EA

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği veya Turizm Rehberliği veya Turist Rehberliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

YDS,ÜDS, KPDS, YÖKDİL, ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun yaptığı yabancı dil sınavı ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından 50 puan ve üzeri almak

 

Turizm İşletmeciliği

25

3

-

3

EA

Turizmle ilgili Lisans Programlarından Mezun Olmak.

 YDS,ÜDS, KPDS, YÖKDİL, ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun yaptığı yabancı dil sınavı ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından 40 puan ve üzeri almak

 

Türk Dili ve Edebiyatı

20

3

-

-

SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri, Türk Halk Bilimi Lisans Mezunu Olmak

 

Uluslararası İşletmecilik(SBF)

10

2

2

-

EA

 

 

Uluslararası İlişkiler

15

2

-

-

EA

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

25

5

-

-

EA

 

 

Yönetim Organizasyon

15

-

-

-

EA

 

 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ADLARI

TC

UYRUKLU

YABANCI

UYRUKLU

ÖZEL ÖĞRENCİ

Yatay Geçiş

Açıklama

 

Bankacılık ve Finans (II.Öğretim)

30

5

-

-

İİB Fakültesi veya Uygulamalı Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölümleri Lisans Mezunu Olmak.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (II.Öğretim)

14

1

1

1

-

 

İktisat ( II. Öğretim)

25

5

2

2

-

 

İşletme (II.Öğretim)

15

1

5

2

-

 

Kamu Yönetimi ( II. Öğretim)

25

-

-

-

-

 

Turist Rehberliği (II.Öğretim)

20

3

-

-

-

 

Sağlık Turizmi (İ.Ö.)

25

-

-

-

-

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (II.Ö.)

15

2

-

-

-

 

Turizm İşletmeciliği (II.Öğretim)

25

3

-

-

-

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

20

3

-

-

-

 

Uluslararası İşletmecilik (İ.Ö.)

10

-

-

-

-

 

 

 

YÜKSEK LİSANS(TEZLİ-TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM),  DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARINA BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ

 

Başvuru tarihi

12 Haziran 2019  

-

04 Temmuz 2019

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarına Başvurularının Kabul Edilmesi

Başvuru yeri

Başvuru ekranı 12 Haziran 2019 - 04 Temmuz 2019 tarihleri arasında açık olacaktır.

Aşağıdaki bağlantıdan Başvuru Linkine ulaşabilirsiniz.

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2

 

 

A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

 

1.  Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru için adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekir: 

a. Lisans programı mezunu olmak. Başvuracağınız program için açıklamalar bölümüne bakınız. Açıklamalar bölümünde herhangi bir açıklama mevcut değil ise, belirtilen kontenjanlara tüm lisans mezunları başvurabilir. Açıklama mevcut ise, sadece belirtilen lisans mezunları başvurabilir.

b. Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabullünde ALES puan koşulu aranmaz.

c. Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında, yabancı dil sınavlarından alınan puan % 15 katkı yapacaktır.

2- Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki hükümlere göre yapılır:

a-Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuarlar haricinde, tezli yüksek lisans programları için giriş puanı, ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 15’i, Yabancı Dil Puanının %15’i, bilim sınavının % 20’si alınarak hesaplanır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan tezli yüksek lisans programları için giriş puanı ise, uygulama sınavının % 40’ı, Portfolyo Değerlendirmesi %10, mezuniyet not ortalamasının % 15’i, Yabancı Dil puanının % 15’i, bilim sınavının % 20’u alınarak hesaplanır.

b-Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci alımında giriş puanı, ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 15’i, Yabancı Dil Puanının %15’i, bilim sınavının % 20’lik oranın %10’u yazılı sınav %10’u mülakat olarak hesaplanır,

*Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

3. Adaylar bir kayıt döneminde en fazla bir tezsiz, bir tezli olmak şartı ile en fazla iki lisansüstü programa başvuru yapabilir.

4. Adaylar başvuracakları programları belirlerken bilim sınavlarının ilgili anabilim dallarında ve dolayısıyla farklı yerlerde yapılacağını göz önüne almalıdırlar. Biri tezsiz olmak şartı ile, iki programa başvuran adayların bilim sınavlarının yapılacağı yer ve saati kontrol ederek, sınavlara girebilecek şekilde tercihlerini yapmalıdırlar.    

5. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları zorunludur.

6. Tezli yüksek lisans programları için bilim sınavı yazılı olarak yapılır. (Medya ve Kültürel Çalışmalar dışında) Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavına girmeleri ve sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

7. Resim ve Seramik Tezli Yüksek Lisans programları için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

8. Tezli yüksek lisans programları yabancı dil puanı için, YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL, ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yaptığı yabancı dil sınavı ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanlar geçerlidir. Yabancı dil puanı 100’lük sisteme göre hesaplanır. Gerekli durumlarda yabancı dil puanının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilik tabloları kullanılır. Eş değerliği kabul edilen sınavlarla ilgili bilgiye http://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm tezli yüksek lisans programları için İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde alınan puanlar geçerlidir. Ayrıca Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dallarındaki programlar ile Ortadoğu Araştırmaları Tezli Yüksek Programı için Arapça ve Farsça, Balkan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı için Rusça ve Balkan dillerinden alınan puanlar da geçerlidir. Tezli Yüksek Lisansa başvuru için, YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL, ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yaptığı yabancı dil sınavı sonuç belgeleri ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanlar geçerlidir. ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yaptığı yabancı dil sınavı bir yıl geçerlidir.     

Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan tezli yüksek lisans programları için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan ve giriş puanı 60’ın üstünde olup, kontenjan dışında kalan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

 

B. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayların lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyet vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) denklik belgesi almış olmaları gerekir.

 1. Tezsiz yüksek lisans programına giren adayların değerlendirilmesi aşağıdaki hükümlere göre yapılır:
 1. Tezsiz yüksek lisans programları için giriş puanı, bilim sınavının % 50’si ve mezuniyet not ortalamasının % 50’si alınarak hesaplanır.
 2. Bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
 3. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
 4. Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

 

C. Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü                   

 1. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Doktora programları için bilim sınavı yazılı olarak yapılır.
 2. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavına girmeleri ve sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.
 3. Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlardan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Doktora programlarına başvuruda yabancı dil olarak Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diller geçerlidir.
 4. Doktora programına giriş puanı; ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, bilim sınavının % 30’u alınarak hesaplanır.
 5. Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 70 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir. Kontenjan dışında kalan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

 

D. Sanatta Yeterlik Programlarına Öğrenci Kabulü

 1. Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuranların ALES  puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlardan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 3.  *Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar fakülteleri ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuranların giriş puanları ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20, bilim sınavının % 30’u alınarak hesaplanır.

*Güzel sanatlar fakülteleri ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların giriş puanları uygulama sınavının %50 si, mezuniyet not ortalamasının % 20 alınarak hesaplanır.

 1. Bilim Sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 70 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yerlilik programlarına kabul edilir. Kontenjan dışında kalan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. ALES’siz başvuranların uygulama sınav puanı yüksek olan, Uygulama sınav puanı eşitse yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır.

 

F. Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İlgili Hükümler

            Yabancı uyruklu öğrencilerin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:

 1. Mezun durumda olan yabancı uyruklu adaylardan ve lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan TC uyruklu adaylardan diplomalarının tanındığına dair YÖK’ten tanınırlık belgesi ya da diploma denklik belgesi ve diplomanın onaylı örneği istenmektedir
 2. Yabancı Uyruklulardan ALES koşulu aranmamaktadır. C1 Düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi aranır.   
 3. Mezuniyet not ortalaması 100’lük sistemde belirtilmemiş adaylar mezun oldukları üniversiteden geçerli olan 100’lük sistem not karşılığını belirtir yazı veya tabloyu onaylı olarak transkriptlerine eklemelidir. Mezuniyet not ortalamasını 100’lük sistemde beyan edemeyen adaylar için ÇOMÜ Senato’sunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.
 4. Yabancı uyruklu adaylar diploma, onaylı not durum belgesi ve mezuniyet ortalamasının mezun olunan üniversiteden geçerli olan 100’lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya tablonun noterden ya da dış temsilciliklerden onaylı Türkçe Tercüme örneği başvuru evrakı arasına eklenmelidir.
 5. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde aşağıdaki hükümler uygulanır:
 • Yabancı uyruklu adaylar için ALES puanı koşulu aranmaz.
 • Yabancı uyruklu adaylar için yüksek lisans (tezli- tezsiz),  doktora programlarına giriş puanı; mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve bilim sınavının % 50’si alınarak hesaplanır. Sanatta yeterlik sınavı giriş puanı; Güzel Sanatlar Fakülteleri ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar için Uygulama sınavının %50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, bilim sınavının % 30’si alınarak hesaplanır. Bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 70 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. ALES, GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavlarından alınan puanlar uygulama sınavı yerine sayılır. Adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Giriş puanları eşit olan adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.
 • Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir üniversitede yapan adaylar dışındaki yabancı uyruklu adayların, lisansüstü eğitime başlayabilmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından 100 tam puan üzerinden en  az 75 puan almaları veya TÖMER tarafından verilmiş ve bu puana denk gelen bir Başarı Belgesine sahip olmaları gerekir. Lisansüstü programa kayıt yaptırmış olan yabancı uyruklu öğrencilerden bu koşulu sağlayamayanlara Türkçe öğrenimi için bir yıl süre verilir.  

 

Adaylar Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar

 

 

YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 

 1. Online başvurunuzu, https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 adresinden ulaşılabilir. (Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur. Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde bu fotoğraf kullanılacaktır.) (Sistem 12 Haziran 2019 tarihinde açılacaktır.)
 2. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (başvuruda e-devlet kabul edilecek, kesin kayıtta diploma veya geçici mezuniyetin onaylı sureti istenecektir) taranarak sisteme yüklenecek. Belgeler Türkçe olmalıdır.
 3. ALES sonuç belgesi,  taranarak sisteme yüklenecek.
 4. Adayların var ise Yabancı Dil Belgesi taranarak sisteme yüklenecek.
 5. Adli Sicil Raporu(e-devlet olabilir)
 6. Lisans not durum belgesinin (Transkript), belge Türkçe olmalıdır. (Not Durum Belgelerinde Mezuniyet Tarihi mutlaka yer alacaktır.) Transkriptinizde mezuniyet not ortalaması 100'lük sistemde belirtilmemiş ise mezun olduğunuz üniversitelerde geçerli olan 100'lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya onaylı tabloyu sistem üzerinden ilgili alana ekleyiniz. (Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar için Üniversitemiz Senatosunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli uygulanır. UBYS Sistemine başvuru ekranında açılan ÇOMÜ not dönüşüm tablosunda 60’lık oranın karşılığının seçilmesi gerekmektedir.)
 7. Belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.

 

                                                                                                                                         

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Online başvurunuzu, https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2  adresinden ulaşılabilir.

 1. On-line başvuru aşamasında yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak sisteme yüklenmesi zorunludur. Öğrenci kimliği ve diğer belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda, adaylardan yeni bir resim yüklemesi talep edilecektir.
 2. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi(başvuruda e-devlet kabul edilecek, kesin kayıtta diploma veya geçici mezuniyetin onaylı sureti istenecektir) taranarak sisteme yüklenecek.
 3. Adli Sicil Raporu(e-devlet olabilir)
 4. Türkçe Lisans not durum belgesinin (Transkript), (Not Durum Belgelerinde Mezuniyet Tarihi mutlaka yer alacaktır.) Transkriptinizde mezuniyet not ortalaması 100'lük sistemde belirtilmemiş ise mezun olduğunuz üniversitelerde geçerli olan 100'lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya onaylı tabloyu sistem üzerinden ilgili alana ekleyiniz. (Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar için Üniversitemiz Senatosunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli uygulanır. UBYS Sistemine başvuru ekranında açılan ÇOMÜ not dönüşüm tablosunda 60’lık oranın karşılığının seçilmesi gerekmektedir.) Belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.

 

E-  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Online başvurunuzu https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2  adresinden ulaşılabilir. (Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur. Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde bu fotoğraf kullanılacaktır.)

2. Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Türkçe) (başvuruda e-devlet kabul edilecek, kesin kayıtta diploma veya geçici mezuniyetin onaylı sureti istenecektir) taranarak sisteme yüklenecek.

3.   ALES sonuç belgesi, taranarak sisteme yüklenecek.

4.   Yabancı Dil Belgesi, (Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan  veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlardan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Doktora programlarına başvuruda yabancı dil olarak Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diller geçerlidir.

* Doktora Programının ayrıca dil puan şartı varsa sağlanmalıdır. taranarak sisteme yüklenecek.

5.   Adli Sicil Raporu(e-devlet olabilir)

6. Yüksek Lisans not durum belgelerinin Türkçe (Transkript) onaylı örneği, (Not Durum Belgelerinde Mezuniyet Tarihi mutlaka yer alacaktır.) Transkriptinizde mezuniyet not ortalaması 100'lük sistemde belirtilmemiş ise mezun olduğunuz üniversitelerde geçerli olan 100'lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya onaylı tabloyu sistem üzerinden ilgili alana ekleyiniz. (Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar için Üniversitemiz Senatosunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli uygulanır. UBYS Sistemine başvuru ekranında açılan ÇOMÜ not dönüşüm tablosunda 70’lık oranın karşılığının seçilmesi gerekmektedir).

7. Belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.

 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURU TARİHLERİ

Yeni Başvurular

12 Haziran 2019

Yabancı Dil Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.)

12 Haziran 2019

Enstitü Başvuru Ekranının Açılması

04 Temmuz 2019

2019-2020 Güz Yarıyılı  Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Başvuruların Kabul Edilmesi için son tarih

08 Temmuz 2019

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik  Programı Bilim Sınavları

09 Temmuz 2019

Disiplinlerarası Anabilim Dalları Bilim Sınavları

10 Temmuz 2019

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması

11-12 Temmuz 2019

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik  Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

16 Temmuz 2019

Boş Kalan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

17 Temmuz 2019

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

01-05 Temmuz 2019

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

09-13 Eylül 2019

Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

 

*Bilim sınavlarının yapılacağı yerler aşağıda açıklanmıştır. Anabilim Dallarının bazılarının Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde olması sebebiyle bazı bilim sınavları Çanakkale’nin Biga ilçesinde yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yeri lütfen dikkatli bir biçimde kontrol edin. 

 

*Öğrenci Bilgi Sisteminden “Bilim Sınavı için Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Öğrenci Bilgi Sisteminden “Bilim Sınavı için Sınav Giriş Belgesi” düzenlenemediği takdirde, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport gibi bir resmi nitelikli kimlikle sınava girilebilecektir.

 

 

YAZILI BİLİM SINAVI TARİHİ VE YERİ

08 Temmuz 2019 tarihinde Doktora : 13.00, Yüksek Lisans : 10.00, Tezsiz Yüksek Lisans : 14.00

ANA BİLİM DALI

SINAV YERİ

Arkeoloji

Arkeoloji Anabilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi Binası Çanakkale

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi -Biga

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Anabilim Dalı

Biga İİB Fakültesi Binası – Biga

Coğrafya

Coğrafya  Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

İlahiyat Fakültesi Çanakkale

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Turizm Fakültesi- Çanakkale

İktisat

İktisat Anabilim Dalı

Biga İİB Fakültesi Binası – Biga

İktisat Politikası

İktisat Anabilim Dalı

Siyasal Bilgiler Fakültesi_Çanakkale

İşletme

İşletme Anabilim Dalı

Biga İİB Fakültesi Binası – Biga

Kamu Yönetimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Çanakkale

Maliye

Maliye Anabilim Dalı

Biga İİB Fakültesi Binası – Biga

Resim

Resim Anasanat Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi Binası – Çanakkale

Sağlık Turizmi

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Turizm Fakültesi-Çanakkale

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Seramik

Seramik Anasanat Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi Binası – Çanakkale

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Siyasal Bilgiler Fakültesi -Çanakkale

Sosyoloji

Sosyoloji Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Tarih

Tarih Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

İlahiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Turist Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

Turizm Fakültesi -Çanakkale

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Turizm Fakültesi -Çanakkale

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Biga İİB Fakültesi Binası – Biga/Çanakkale

Uluslararası İşletmecilik

İşletme Anabilim Dalı

Siyasal Bilgiler Fakültesi -Çanakkale

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi-Biga

Yönetim Ekonomisi

İktisat Anabilim Dalı

Biga İİB Fakültesi Binası – Biga/Çanakkale

Yönetim Organizasyon

İşletme Anabilim Dalı

Siyasal Bilgiler Fakültesi -Çanakkale

 

 

DİSİPLİNLERARASI ANABİLİM DALLARI BİLİM SINAVLARI

09 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.

Doktora : 13.00, Yüksek Lisans : 10.00,

ANA BİLİM DALI

SINAV YERİ

Askeri Tarih Araştırmaları

Sosyal Bilimler Enstitüsü Çanakkale

Balkan Araştırmaları

Sosyal Bilimler Enstitüsü Çanakkale

Medya ve Kültürel Çalışmalar

İletişim Fakültesi -Çanakkale

Ortadoğu Araştırmaları

Sosyal Bilimler Enstitüsü Çanakkale

Osmanlı Arkeolojisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Çanakkale

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

1.   Lisans derecesini / yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans / doktora programını farklı alanda tamamlamış olan adayların başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

2. Kesin kayıtta adli sicil kaydı istenecektir.

3.  Kesin kayıtta adaylardan başvuru belgelerinin asılları talep edilmektedir.

4.  Posta yolu ve elden başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Online başvuru yapan adaylar belgelerinin doğruluğundan ve geçerliliğinden sorumludur.

6. Başvurusu kabul edilen öğrenci adayının onay işlemi sistem üzerinden olacaktır.

7. Başvuru evraklarındaki eksiklik veya yanlış bilgiler bulunan öğrenci adayının evrakı sistem üzerinden iade edilecektir.

8. Başvuru yapan öğrenci adayının, hak kaybına uğramaması için süresi içinde;başvuru durumunu online olarak takip etmesi, başvurusunun iade edilmesi durumunda evraklarını gözden geçirerek başvurusunu yeniden yapması gerekmektedir.

9. Başvurusu onaylanan öğrenci adayı bilim sınavına giriş evrakını sistem üzerinden alacaktır.

10. Başvurusu kabul edilen öğrenci adayı yazılı bilim sınavına ilan edilen tarih ve saatte alınır.

11. Kesin kayıt hakkı kazanan aday, kesin kayıt tarihlerinde belgelerinin asılları ile istenilen kayıt evraklarını Sosyal Bilimleri Enstitüsüne teslim etmek zorundadır.

12.Kesin kayıt tarih aralığında evraklarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

 

İlan için TIKLAYINIZ.

 

Telefon   : 0 286 2180018-30’a kadar Dâhili:  2470-1513- 2496 - 1278

(Sosyal  Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu)

Web Adresi: http://sbe.comu.edu.tr/

 

Ekler

Lisansüstü Başvurularda Başvuru Onay Kontrolü.pdf