Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjan Ve Öğrenci Alım Koşulları İlanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjan Ve Öğrenci Alım Koşulları İlanı

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan

T.C.

Yabancı Uyruklu

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

50

-

Yönetim Bilimleri

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

50

-

Yönetim Bilimleri

İşletme Yöneticiliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

50

-

 

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

Yeni Başvurular

26 Ağustos 2019

 2019-2020 Güz Yarıyılı Son Başvuru Tarihi 

29 Ağustos 2019

Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

02-04 Eylül 2019       

Asil Olarak Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

04 Eylül 2019

Boş Kalan Kontenjanların Duyurulması

05-06 Eylül 2019       

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

16 Eylül 2019

Derslerin Başlaması

 

ÜCRET BİLGİLERİ

DÖNEM

ALINMASI GEREKEN KREDİ

ÜCRET

1. YARIYIL

15 Kredi

130X 15 = 1950 TL

2. YARIYIL

15 Kredi + Dönem Projesi

130X 15 = 1950 +

Dönem Projesi 500 TL

 

1-ON-LINE BAŞVURU

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayların lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK'ten denklik b elgesi almış olmaları gerekir.

Enstitümüzde herhangi bir programa başvurmak için, öncelikle ÇOMÜ Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde, https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 adresinden   on-line başvuru   yapılarak   istenen bilgilerin ve evrakların girilmesi gerekmektedir.

  1. On-line başvuru aşamasında yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak sisteme yüklenmesi zorunludur. Öğrenci kimliği ve diğer belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda, adaylardan yeni bir resim yüklemesi talep edilecektir.
  2. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi(başvuruda e-devlet kabul edilecek, kesin kayıtta diploma veya geçici mezuniyetin onaylı sureti istenecektir) taranarak sisteme yüklenecek.
  3. Adli Sicil Raporu (e-devlet olabilir)
  4. Türkçe Lisans not durum belgesinin (Transkript), (Not Durum Belgelerinde Mezuniyet Tarihi mutlaka yer alacaktır.) Transkriptinizde mezuniyet not ortalaması 100'lük sistemde belirtilmemiş ise mezun olduğunuz üniversitelerde geçerli olan 100'lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya onaylı tabloyu sistem üzerinden ilgili alana ekleyiniz. (Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar için Üniversitemiz Senatosunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli uygulanır. UBYS Sistemine başvuru ekranında açılan ÇOMÜ not dönüşüm tablosunda 60’lık oranın karşılığının seçilmesi gerekmektedir.) Belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.

Kesin Kayıtta Gerekli Olan Belgeler  :

*    Enstitü   Başvuru   Bilgi   Formu:   On-line   başvuru   sonrasında   çıktı   alınarak   aday   tarafından imzalanacaktır. İmzasız form gönderenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Aslı Gibidir Onaylı,)

* Transkript (Aslı Gibidir Onaylı): Lisans tamamlama programından mezun olan adayların lisans transkripti ile beraber ön lisans transkriptini de getirmeleri gerekmektedir.

  • Adli Sicil Kaydı (e-devlet devletten alınacak belgeler kabul edilecektir.)
  •  2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (Biyometrik Olmayan)
  • 40 TL Posta Pulu
  • Harç Dekontu   (1950 TL)
  • Hesap Adı : SOSY.BİL.ENS.UZ.EĞT.TEZSİZ YÜK.LİS.

IBAN Numarası : TR410001002294000170005083 )

 

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL

1.   Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar lisans mezuniyet not ortalamasına göre kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

2.   Diplomalarında   veya   not   belgelerinde   mezuniyet   ortalaması   yüzlük   sisteme   dönüştürülerek belirtilmemiş olanlar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun 20.12.2005 tarih ve 2 sayılı  kararı ile belirlenen  not dönüşüm tablosuna  göre işlem  yapılacaktır.  Mezuniyet  not  ortalaması 100'lük  sistemde  belirtilmemiş  adaylar  mezun  oldukları  üniversitelerde  geçerli  olan  100'lük  sistem  not karşılıklarını belirtir yazı veya tabloyu onaylı olarak transkriptlerine eklemelidir. Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar için Senato'nun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır. Lisans tamamlayan öğrencilerin ortalamaları hesaplanırken 8 yarıyılın ortalaması alınacaktır.

3.   Kontenjan kadar aday asil diğer adaylar  yedek olarak ilan edilir. Asıl listeden kazananlardan kayıt yaptırmayan olduğu takdirde, yedek listeden sıralamaya göre kayıt alınır.

İletişim :  0 286 218 00 18 – 39 dış hat dahili :2470, 1513, 2496 

e-mail : sosyalbil@comu.edu.tr

Yazışma Adresi   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal  Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 2. Kat Terzioğlu Yerleşkesi 17020 – ÇANAKKALE  

 

Enstitümüz  2019-2020  Eğitim  Öğretim  Yılı  Güz yarıyılı  ilanında   yer  alan   veriler    bilgi  amaçlı  olup  resmi  belge  olarak  kullanılamaz.  İtiraz  halinde  Enstitümüz  resmi    kayıtları    geçerli  olacaktır.   Adayların   başvuru   süresinin   bitimine   kadar   ilanı   takip       etmeleri    gerekmektedir.  Üniversitemizin yetkili birimlerince başvuru şartları ve kontenjanla ilgili alınabilecek kararlar duyuruya eklenecektir.