Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tezsiz İkinci Öğretim Öğrencilerine Önemli Duyuru

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibariyle yeni bir öğrenci bilgi sistemine UBYS sistemine geçilmiştir.

2017-2018 Güz ve Bahar yarıyıllarında ve daha öncesi kayıtlı öğrencilerimizin sistemsel hata yüzünden harç borcu gözükmektedir. 2018-2019 Güz yarıyılında kayıt yenileyen öğrencilerin sosyalbil@comu.edu.tr dekontlarını mail atmaları ya da şahsen getirmeleri gerekmektedir.

Harcını yatırmayan öğrencilerin ise ivedilikle Tezsiz II. Öğretim Programı dönemlik harç bedeli olan 2250.TL.’yi  Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR720001002294000170005010 IBAN no’lu Üniversitemiz hesabına T.C. numarası ile yatırmaları ve dekontu mail atmanız gerekmektedir.