Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri Ve Yeri

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri Ve Yeri

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

DOKTORA PROGRAMLARI

YATAY GEÇİŞ

Felsefe ve Din Bilimleri

1

İktisat

2

Kamu Yönetimi

2

Maliye

3

Temel İslam Bilimleri

2

Türk Dili ve Edebiyatı

1

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMLARI

YATAY GEÇİŞ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

1

Felsefe ve Din Bilimleri

1

İktisat

2

Kamu Yönetimi

1

Maliye

3

Resim

2

Seramik

2

Tarih

2

Temel İslam Bilimleri

2

Turizm İşletmeciliği

3

Türk Dili ve Edebiyatı

2

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMLARI

YATAY GEÇİŞ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (II.Öğretim)

1

İktisat ( II. Öğretim)

2

Turizm İşletmeciliği (İkinci Öğretim)

5

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

  1. Adaylar başvuru yapmak için aşağıda belirtilen başvuru evrakı ile birlikte şahsen veya posta yolu ile 11-12 Temmuz 2017 günü mesai bitimine kadar Enstitüye ulaştırmaları gerekmektedir. Adayların başvuru evrakını posta yolu ile göndermeleri durumunda evrakın en geç 12 Temmuz 2017  günü mesai saatinin bitimine kadar Enstitüde olacak şekilde postaya verilmiş olması gerekmektedir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden Enstitü sorumlu değildir. Son başvuru tarihi mesai saati bitiminden sonra Enstitüye ulaşan başvuru evrakı işleme alınmayacaktır.
  2. Evrakların eksiksiz gönderimi ile ilgili sorumluluk adaya aittir. Başvuru evrakı eksik ve/veya imzasız olduğu tespit edilen adaya geri dönüş yapılmayacak ve başvurusu geçersiz sayılacaktır.
  3. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

b) Bilimsel hazırlık dışında, ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

c) Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü Enstitü Anabilim Dalı Kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir.

ç) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

d) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ders yüküne sayılabilir.

e) Üniversitede öğretim elemanı veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, herhangi bir şart aranmadan yatay geçiş yapabilirler

BAŞVURU BELGELERİ

1)    Başvuru Dilekçesi

2)    Son bir ay içerisinde alınmış  Öğrenci Belgesi

3)    Transkript (onaylı): Bilimsel Hazırlık okuyan öğrencilerin dersleri belirtilmelidir.

4)    Ders planı, Ders  İçerikleri  ve kredileri (onaylı)

5)   Doktora Programları için Yabancı Dil Durumunu belirtir belge

      Doktora yatay geçişe başvurmak için en az 55 yabancı dil puanı gereklidir.

6)   Disiplin cezası almadığına dair belge.

7)   Nüfus Fotokopisi

8) 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmak)

YATAY GEÇİŞ  BAŞVURULARI

BAŞVURU TARİHİ

11-12 Temmuz 2017 

BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Terzioğlu Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Kat:2 17100-ÇANAKKALE

ÖNEMLİ UYARI

Enstitümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz  yarıyılı ilanında  yer alan veriler  bilgi amaçlı olup resmi belge olarak kullanılamaz. İtiraz halinde Enstitümüz resmi  kayıtları  geçerli olacaktır. Adayların başvuru süresinin bitimine kadar ilanı takip etmeleri gerekmektedir. Üniversitemizin yetkili organlarınca başvuru şartları ve kontenjanlarla ilgili alınabilecek kararlar duyuruya eklenecektir.

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Adı Soyadı

Sorumlu olduğu Anabilim Dalı

Telefon

E-Posta

Eray ÇALIŞIR

İşletme
İktisat
DBA - Ortadoğu Araştırmaları
DBA  - Avustralya ve Pasifik Araştırmaları      
DBA  - Balkan Araştırmaları
DBA  - Avrupa Araştırmaları
DBA  - Türkiye Çalışmaları

0 286 218 00 18

(dâhili 2999)

eraycalisir@comu.edu.tr

Özlem YÜCE

Maliye

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler     

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

0 286 218 00 18

(dâhili 2471)

ozlemyuce@comu.edu.tr

Gökhan ŞENGÖREN

Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Sanat Tarihi
Coğrafya
Arkeoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Osmanlı Arkeolojisi

0 286 218 00 18

(dâhili 2470)

gsengoren@comu.edu.tr            

Nimet İNAL

Temel İslam Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

Turizm İşletmeciliği

Resim
Seramik

0 286 218 00 18

(dâhili 1513)

    nimettelefoncu@comu.edu.tr

Eda GÜNAY ÖCALAN

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Sorunları (SBF)

Uluslararası İşletmecilik (SBF)

0 286 218 00 18

(dâhili 2461)

eocalan@comu.edu.tr