Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Şartları

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

 SANATTA YETERLİK ve DOKTORA PROGRAM ADI

YATAY GEÇİŞ

SAYISI

İktisat

2

İşletme

5

Maliye

3

Temel İslam Bilimleri

2

Resim

4

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Uluslararası İlişkiler

1

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ADI

YATAY  GEÇİŞ

SAYISI

Coğrafya

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

1

İktisat

3

İşletme

5

Maliye

3

Seramik

2

Temel İslam Bilimleri

4

Turizm İşletmeciliği

3

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Uluslararası İlişkiler

1

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ADI

YATAY GEÇİŞ

SAYISI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (II.Öğretim)

1

İktisat ( II. Öğretim)

2

İşletme (II.Öğretim)

2

Turizm İşletmeciliği (II.Öğretim)

3

   

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

  1. Adaylar başvuru yapmak için aşağıda belirtilen başvuru evrakı ile birlikte şahsen  09-13 Temmuz 2018 günü mesai bitimine kadar Enstitüye şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitiminden sonra Enstitüye ulaşan başvuru evrakı işleme alınmayacaktır.
  2. Evrakların eksiksiz teslimi ile ilgili sorumluluk adaya aittir. Başvuru evrakı eksik ve/veya imzasız olduğu tespit edilen adaya geri dönüş yapılmayacak ve başvurusu geçersiz sayılacaktır.
  3. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

b) Bilimsel hazırlık dışında, ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

c) Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü Enstitü Anabilim Dalı Kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir.

ç) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

d) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ders yüküne sayılabilir.

e) Üniversitede öğretim elemanı veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, herhangi bir şart aranmadan yatay geçiş yapabilirler.

               BAŞVURU BELGELERİ

1)    Başvuru Dilekçesi

2)    Son bir ay içerisinde alınmış  Öğrenci Belgesi

3)    Transkript (onaylı): Bilimsel Hazırlık okuyan öğrencilerin dersleri belirtilmelidir.

4)    Ders planı, Ders  İçerikleri  ve kredileri (onaylı)

5)   Doktora Programları için Yabancı Dil Durumunu belirtir belge

       Doktora yatay geçişe başvurmak için en az 55 yabancı dil puanı gereklidir.

6)    Disiplin cezası almadığına dair belge.

7)    Nüfus Fotokopisi

8)    2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmak)

9)   Adli Sicil Kaydı

YATAY GEÇİŞ  BAŞVURULARI 

BAŞVURU TARİHİ

09-13 Temmuz 2018

BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Terzioğlu Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Kat:2 17100-ÇANAKKALE

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
ÖĞRENCİ İŞLERİ

Adı Soyadı

Sorumlu olduğu Anabilim Dalı

Telefon

E-Posta

Eray ÇALIŞIR

İşletme
İktisat
Uluslararası İşletmecilik(SBF)

0 286 218 00 18

(dâhili 2999)

eraycalisir@comu.edu.tr

Eda GÜNAY ÖCALAN

Maliye
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

0 286 218 00 18

(dâhili 2471-2496)

 

Gökhan ŞENGÖREN

Türk Dili ve Edebiyatı,
Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Arkeoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Osmanlı Arkeolojisi , Sosyoloji

0 286 218 00 18

(dâhili 2470)

gsengoren@comu.edu.tr            

Nimet İNAL

Temel İslam Bilimleri,
Felsefe ve Din Bilimleri,
Turizm İşletmeciliği,
Resim, Seramik

0 286 218 00 18

(dâhili 1513)

nimettelefoncu@comu.edu.tr