Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin internet şifreleri

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerimizin kablosuz internet şifreleri gelmiştir.

Güz döneminde ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler kablosuz internet şifrelerini enstitümüz müdür sekreterliğinden imza karşılığında alabilirler.