Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÖK 100/2000 Doktora Bursu Komisyon Raporu

100/2000 YÖK Doktora Bursu Komisyon Raporu ilanıdır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

100/2000 YÖK Doktora Bursu başvurularına ilişkin Burs Komisyonu raporu ekte sunulmuştur.

Ekler

1002000YOKBursu.pdf