Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü, GMKA Teknik Destek Programı kapsamında "Sosyal Bilimciler için Akademik İngilizce Eğitimi" düzenledi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı tarafından desteklenen "Sosyal Bilimciler için Akademik İngilizce Eğitimi", 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Sosyal Bilimler Enstitüsü dersliklerinde gerçekleştirildi.

Araştırma Görevlisi Ulvi Cenap TOPÇU tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı çerçevesinde ödeneğe hak kazanan proje kapsamında Dr. Devrim HÖL, akademik amaçlara yönelik ileri düzeyde İngilizce eğitimi verdi. "Sosyal Bilimciler için Akademik İngilizce Eğitimi", 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Sosyal Bilimler Enstitüsü dersliklerinde gerçekleşti.

Proje Sahibi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına Araştırma Görevlisi Ulvi Cenap TOPÇU tarafından başlatılan proje süreci, ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi’nin rehberliği ve Proje Ortağı Turizm Fakültesi adına Yrd. Doç. Dr. Halil KORKMAZ’ın katılımı ile son halini almış, 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem başvuruları arasında başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştı. Üniversitemizin ve Kalkınma Bakanlığı’nın misyon ve stratejik hedefleri gözetilerek hazırlanan proje, genç akademisyenlerin Akademik İngilizce yetkinliklerinin yükseltilmesi, uluslararası yayın ve işbirliklerinin geliştirilmesi ve üniversitemizin uluslararası alanda başarısının ve saygınlığının artırılmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitim programına, proje yararlanıcısı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve proje ortağı Turizm Fakültesi araştırma görevlileri Ulvi Cenap TOPÇU, Güngör HACIOĞLU, Berna HEPBİLGİN, Gülçin OKTAY, Damla DEMİR HARPUTLUOĞLU, Dr. Bekir EŞİTTİ, Funda ALDOĞAN ŞENOL, Buket BULUK ve Ezgi TÜRKMEN katıldı. Program, akademik düzeyde İngilizce yazma, anlama, çeviri ve sunum yapma tekniklerini içerirken, katılımcıların kendi çalışmaları üzerinde de duruldu. Katılımcıların kendilerini geliştirme ihtiyacı hissettikleri konuları gündeme taşıma olanağı buldukları eğitimde, uluslararası yayın kalite ve miktarını artırma konusunda yetkinlik ve motivasyonları artırıldı. Program, katılımcıların etkin katılımı ve görüş ve memnuniyetlerini ifade etmeleri ile sona erdi.