Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

USB Dergi Cilt 2 Sayı 4 (Ekim2017)

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin dördüncü sayısı Ekim 2017'de yayımlandı. Derginin bu sayısında bulunan çalışmalar hem internet sitesinde hem de basılı olarak okuyuculara sunuldu. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, dördüncü sayısıyla değerli araştırmacıların ve bilim insanlarının huzuruna çıkmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktadır. Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan değerli bilim insanlarına, çalışmaları dikkat ve titizlikle değerlendiren hakemlere, yayın ve danışma kurulu ve sekretaryaya teşekkürler ederiz...

USB Dergi Cilt 2 Sayı 4 için tıklayınız...

Dergimizin bu sayısında;

Şeyda Nur SEÇKİN, kamu çalışanları arasında örgüt içi politika, işyeri yalnızlığı ve içsellik statüsü ilişkisinde politik yeteneğin rolü üzerine yaptığı çalışma ile yer alırken; Günay YILDIZ işlevsel bir kamu personel rejimini tarihsel perspektifle değerlendirmektedir. Güneş TOPÇU ise entegre raporlama üzerine bir değerlendirme yaptığı makalesi ile bu sayımızda bulunmaktadır.

Hülya ÇAKIR, Yozgat örneğinde Suriyeli kadınların sosyo-kültürel sıkıntılarını ele almıştır. Murat BAYAR ve Tuğba BAYAR, çalışmalarında Fırat-Dicle uyuşmazlığı konusu üzerinde durmakta ve önemi artan su sorununa dikkat çekmektedirr. Kerem BATIR, makalesinde Somali örneğinden hareketle uluslararası hukukta devlet ve başarısız devletleri açıklamaktadır. Başarısız devlet kavramı, iç sorunlara yol açmasının yanı sıra uluslararası alanda küresel terörizm, silah ve insan kaçakçılığı, deniz haydutluğu gibi yasadışı faaliyetlerle ilgili olarak değerlendirilmiştir. Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA ise Soğuk Savaş sonrası güvenlik bağlamında Avrupa Birliği NATO ilişkileri üzerinde durmaktadır.

Güliz BAYDEMİR DABANLI, makalesinde Türk resim sanatında renk konusunu, rengin biçimsel öge olarak kullanımı bağlamında ele almıştır. Konunun örneklerle irdelendiği çalışmada rengin, başlı başına bir ana öge olarak işlev kazanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İkinci yayın yılımızın ikinci sayısı olan bu sayımızda son olarak Tuncay BOLAT tarafından hazırlanan bir kitap tanıtımı bulunmaktadır. B.Güngör ve H.Sakın tarafından hazırlanan ve Nisan 2017’de basılan “Mikro Eleştiri” adlı kitap, metnin detay ve derinliği konusunda okur ve araştırmacılara bakış açısı kazandırmaktadır.

Saygılarımızla,

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi