Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğretim üyeleri için Formlar

Öğretim üyeleri için Formlar

Ekler

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman Ve Uzmanlar İçin Bilgi Formu.doc
Bilim ve Uygulama Sınav Jürisi Önerisi.doc
bitirme-projesi-degerlendirme-formu.doc
Danışman Ataması.doc
Danışman Değişikliği.doc
Ders Görevlendirmesi.doc
Ders Yükü Bildirim Formu (Dönemlik).xls
Ders_Değişiklik_Öneri_Formu.doc
Ders_Öneri_Formu.doc
Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (ABD ).doc
Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (Danışman.doc
Doktora Tez İzleme Komitesi Tez Geliştirme Raporu Değerlendirme Formu.doc
Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu.doc
Doktora Tez Önerisi Savunma Bildirim Formu (Danışman).doc
Doktora Tez Savunma Jüri Önerisi (ABD).doc
Doktora Tez Savunma Jüri Önerisi(Danışman).doc
Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu (Komite).doc
Doktora Yeterlik Komitesi Sınav Tutanağı (Komite).doc
Doktora.Yeterlik Sınavı Jürisi Sonuc.Tutanagi.docx
Öğrenci Kontenjan Formu.doc
Sınav Ücret Bildirim Formu.xls
Telafi Dersi Bilgi Tablosu.xlsx
Tez Adı Değiştirme Uygundur.doc
Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı.doc
Tez İnceleme Kişisel Raporu.doc
Tez Konusu Değiştirme Uygundur.doc
Tez Projesi Uygundur.doc
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Formu (ABD).doc
Yıllık İzin Formu.doc
yolluk-talep-formu.doc
Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Önerisi (ABD).doc
Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Önerisi (Danışman).doc
Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi.xls