Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1994 tarihinden günümüze kadar Eğitim -Öğretim  faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin Sosyal Bilimler alanında lisans eğitimi veren birimlerin  lisansüstü programlarının açılması ve yürütülmesinde  Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimdeki güncel gelişmelerin  takibi ile lisansüstü eğitim  kalitesini  arttırarak sürdürmektedir.

Enstitümüz anabilim/anasanat dalları, kendi alanında uzman öğretim üyesi kadrosu  altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve  uluslararası düzeyde araştırma merkezlerinde çalışabilecek etkin akademisyenler yetiştirmek, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen, bilim üretme yeteneğine sahip, evrensel bilime katkı yapabilecek bireyler  yetiştirmek amacıyla sürekli gelişimini sürdürmektedir.

Enstitümüz  22 Anabilim/Anasanat  dalında;  29 tezli yüksek lisans, 11  tezsiz yüksek lisans,13 Doktora ve 1 Sanatta Yeterlik programı ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.  Enstitü  öğrenci sayısı  2013 yılında 1482,  2014 yılında 1838 ve  2015 yılında 1876 iken  2016 yılında ise  2319 olmuştur. Öğrencilerin 44’ü yabancı uyrukludur. 2016 yılında Lisansüstü Programlarımıza ilave olarak; Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Yüksek Lisans Programı,  Uluslararası İşletmecilik Yüksek  Lisans  Programı, Maliye Doktora Programı ile Resim  Anasanat  Dalında Sanatta Yeterlik Programları  açılmış olup bu Programlara  2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren öğrenci alımı yapılacaktır.

Türkiye Genelinde Enstitülerde mezun oranları değerlendirildiğinde; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  Tez  Merkezinden alınan bilgi ile Enstitümüz 538 Enstitü arasında ilk 50 Enstitü  içinde yer almaktadır. 

Sosyal Bilimler Enstitüsünün öncelikleri; Yükseköğretim Kurumları Mevzuatı kapsamında görev yapan uzman akademik ve idari personeli  ile  Çağdaş bilim adamları ve ülke eğitimine katkı sunacak akademisyenler yetiştirmek. Doktora ve Yüksek lisans programlarının sayısını artırarak yeni programlar açmak. Ulusal ve Uluslararası düzeyde tercih edilen, tanınan ve saygı duyulan, tüm çalışanlarının üyesi olmaktan onur duyduğu bir enstitü haline gelmektir.