Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İletişim Bilgileri ve Görev Dağılımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Terzioğlu Yerleşkesi
17020 Çanakkale
Faks: (286) 218 0524
e-posta: sosyalbilcomu.edu.tr

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

E-Mail

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri

2462

asungucomu.edu.tr

Saliha ÖZDEMİR

 

- Şef

 Yazı İşleri

 Enstitü Kurulu ve Yazışmaları

 Enstitü Yönetim Kurulu ve Yazışmaları

 Arşiv Sorumlusu

 Öğrenci İşleri

 - İktisat Politikası

 - Uluslararası İşletmecilik

 - Yönetim ve Organizasyon

 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2461

sozdemircomu.edu.tr

Meltem ASLAN

 - Muhasebeci

 - Ders Yükü Bildirim Formları
 - Ek ders ödemeli
 - Maaş ve Mesai ödemeleri
 - Yolluk İşlemleri

 - Ayniyat

 - Alım satım işlemleri

 - Tez Teslimi

2994

meltemaslancomu.edu.tr

Gökhan ŞENGÖREN

 

 

 - Öğrenci İşleri
 Türk Dili ve Edebiyatı
 Tarih,

 Sanat Tarihi,

 Coğrafya,

 Arkeoloji,

 Batı Dilleri ve Edebiyatları

 İngiliz Dili ve Edb.

 Osmanlı Arkeolojisi,

 Sosyoloji

 Askeri Tarih Araştırmaları

 Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı

2470

gokhansengor17hotmail.com

Eray ÇALIŞIR

 

 - Web Sorumlusu

 - Turnitin Rapolarının alınması

 - Öğrenci İşleri

 - İşletme (Biga İİBF)
 - İktisat (Biga İİBF)

 - Yönetim Ekonomisi

 - Medya ve Kültürel Çalışmalar

 - Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

 *İşletme Yöneticiliği (Uzaktan Öğretim)

2496

eraycalisircomu.edu.tr

Arif ÖNCÜ

 

 

 Tez Merkezi Tez Girişi

 Enstitü Yazışmaları

 İstatistikler, Faaliyet Raporları

 Öğrenci İşleri

 -Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 - Maliye

 - Kamu Yönetimi
 - Uluslararası İlişkiler

 - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 - Bankacılık ve Finans

 *Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

2471

arifoncu17gmail.com

Nimet İNAL

 

 

 - Öğrenci İşleri

 Felsefe ve Din Bilimleri

 Temel İslam Bilimleri

 Resim,

 Seramik

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 Sağlık Turizmi

 Turizm İşletmeciliği
 Turist Rehberliği

 - Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı Sekreteri

1513

nimettelefoncucomu.edu.tr

Kamile TİLKİ

 - Öğrenci İşleri

 - İktisat Politikası

 - Uluslararası İşletmecilik

 - Yönetim ve Organizasyon

 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 Arşiv Sorumlusu Yardımcısı

 

kamiletilkicomu.edu.tr

Eda ÖCALAN GÜNAY

 Ücretsiz İzinli

 

 

Vildan KAPUCU

- Müdür Sekreteri (Doğum İzninde)

1278

vildancakircomu.edu.tr