Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İletişim Bilgileri ve Görev Dağılımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Terzioğlu Yerleşkesi
17020 Çanakkale
Faks: (286) 218 0524
e-posta: sosyalbilcomu.edu.tr

Adı Soyadı Görevi Dahili E-Mail
Arzu SÜNGÜ Enstitü Sekreteri 2462 asungucomu.edu.tr
Vildan KAPUCU

- Müdür Sekreteri
- Enstitü Yönetim Kurulu ve Yazışmaları
- Enstitü Kurulu ve Yazışmaları
- Etik Kurul Yazışmaları

1278 vildancakircomu.edu.tr
Gökhan ŞENGÖREN
 

- Öğrenci İşleri
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Sanat Tarihi
Coğrafya
Arkeoloji
Batı Dilleri ve Edebiyatları - İngiliz Dili ve Edebiyatı
Osmanlı Arkeolojisi
Sosyoloji
- Arşiv

2470 gokhansengor17hotmail.com
Eray ÇALIŞIR - Öğrenci İşleri
İşletme (Tezli/Tezsiz)
İktisat (Tezli/Tezsiz)
Uluslararası İşletmecilik (SBF)
Yerel Yönetimler ve Kent ve Çevre (SBF)
Ortadoğu Araştırmaları
Avustralya ve Pasifik Araştırmaları      
Balkan Araştırmaları
Avrupa Araştırmaları
Türkiye Çalışmaları
Medya ve Kültürel Çalışmalar
- OBS Birim Sorumlusu
- Diploma İşlemleri
2999 eraycalisircomu.edu.tr
Nimet İNAL

- Öğrenci İşleri
Temel İslam Bilimleri      
Felsefe ve Din Bilimleri
Turizm İşletmeciliği
Resim
Seramik
- Bölüm Sekreteri - Osmanlı Arkeolojisi
- Bölüm Sekreteri - Bölgesel Araştırmalar

1513 nimettelefoncucomu.edu.tr
Eda GÜNAL ÖCALAN

- Öğrenci İşleri
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Maliye

2471 eocalancomu.edu.tr
Arif ÖNCÜ

- Tez İşlemleri
- Jüri (Yolluk yevmiyeler)
- Ayniyat
- Personel işlemleri (İzin- Rapor)
- Yazı İşleri
- Arşiv

2496 arifoncu17gmail.com
Meltem ASLAN

- Ders Yükü Bildirim Formları
- Ek ders ödemeli
- Maaş ve Mesai ödemeleri
- Kısmi Zamanlı öğrenciler
- Şirket Personeli maaşları
- Burs İşlemleri

2994 meltemaslancomu.edu.tr
Ulvi Cenap TOPÇU - Araştırma Görevlisi
- Bölgesel Araştırmalar ABD Bologna Koordinatörü
- Osmanlı Arkeolojisi ABD Bologna Koordinatörü
- Enstitü Web Sorumlusu
- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Yazı İşleri, Editör Yardımcısı ve Web Sorumlusu
- Enstitü Basın Koordinatörü
  ulvictcomu.edu.tr