Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İlgili Mevzuat

Ekler

ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Süreci El Kitabı.pdf
İş Akış Şeması.pdf
Kamu Hizmet Standartları (1).pdf
MEB'e bağlı okullarda anket ve araştırma yapacakların uymaları gereken kriterler.doc
YÖK - Lisansüstü Eğitim, Öğretim programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler.pdf
Yükseköğretim üst Kuruluşları ve Yüksek Öğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı.pdf