Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Programlar

Lisansüstü Programlar

 Tezli Yüksek Lisans

 Tezsiz Yüksek Lisans

1- Arkeoloji

1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2- Askeri Tarih Araştırmaları

2- Bankacılık ve Finans

3- Avrupa Araştırmaları

3- İktisat

4- Avustralya ve Pasifik Araştırmaları

4- İşletme

5- Balkan Araştırmaları

5- Kamu Yönetimi

6- Bankacılık ve Finans

6- Turist Rehberliği 

7- Coğrafya

7- Turizm İşletmeciliği

8- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

8- Uluslararası Ticaret ve Lojistik

9- Gastronomi ve Mutfak Sanatları

9- Gastronomi ve Mutfak Sanatları

10- Felsefe ve Din Bilimleri

10- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

11- İktisat

 11- Uluslararası İşletmecilik

12- İktisat Politikası

 12- Sağlık Turizmi

13- İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktora/Sanatta Yeterlik

14- İşletme

1- Arkeoloji

15- Kamu Yönetimi

2- Coğrafya

16- Maliye

3- Felsefe ve Din Bilimleri

17- Medya ve Kültürel Çalışmalar

4- İktisat

18- Ortadoğu Araştırmaları

5- İşletme

19- Osmanlı Arkeolojisi

6- Kamu Yönetimi

20- Resim

7- Osmanlı Arkeolojisi

21- Sanat Tarihi

8- Sanat Tarihi

22- Seramik

9- Temel İslam Bilimleri

23- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

10- Turizm İşletmeciliği

24- Sosyoloji

11- Türk Dili ve Edebiyatı

25- Tarih

12- Uluslararası İşletmecilik

26- Temel İslam Bilimleri

13- Uluslararası İlişkiler

27- Turizm İşletmeciliği

14- Maliye

28- Türk Dili ve Edebiyatı

15- Resim (Sanatta Yeterlik)

29- Türkiye Çalışmaları (İngilizce)

16- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

30- Uluslararası İlişkiler

17- Yönetim ve Organizasyon

31- Uluslararası İşletmecilik

 

32- Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

33- Yerel Yönetimler ve Çevre Politikaları

 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

34- Yönetim ve Organizasyon

1- Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

35- Turist Rehberliği

2- İşletme Yöneticiliği

36- Sağlık Turizmi

3- Girişimlik ve Yenilik Yönetimi