Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim

YÖNETİM

Prof. Dr. Şerif KORKMAZ

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri

 

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Şerif KORKMAZ

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN

Üye

Doç. Dr. Lütfi ATAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Sami TAN

Üye

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri /Raportör

 

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Şerif KORKMAZ

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Barış BORLAT

Askeri Tarih Araştırmaları

Prof. Dr. Nurettin ARSLAN

Arkeoloji

Doç. Dr. Dilek KANTAR

Batı Dilleri Edebiyatı

Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN

Bankacılık ve Finans

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

Bölgesel Araştırmalar

Prof. Dr. Hasan TATLI

Coğrafya

Prof. Dr. Bünyamin BACAK

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof. Dr. Şevket YAVUZ

Felsefe ve Din Bilimleri

Prof. Dr. Meliha ENER

İktisat (BİİBF)

Doç. Dr. Kadir ARSLANBOĞA

İktisat (SBF)

Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN

İşletme (BİİBF)

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

İşletme (SBF)

Doç.Dr. Mustafa KARA

Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Selçuk İPEK

Maliye

Prof. Dr. Hülya ÖNAL

Medya ve Kültürel Çalışmalar

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

Osmanlı Arkeolojisi

Prof. İhsan DOĞRUSÖZ

Resim

Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER

Sanat Tarihi

Doç. Yeşim ZÜMRÜT

Seramik

Dr. Öğr. Üyesi Halil KORKMAZ

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Prof. Dr. Hüseyin ERKUL

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Şeref ULUOCAK

Sosyoloji

Prof. Dr. Şerif KORKMAZ

Tarih

Prof. Dr. Şevket YAVUZ

Temel İslam Bilimleri

Doç.Dr. Lütfi ATAY

Turizm İşletmeciliği

Prof. Dr. Gülgün YAZICI

Türk Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. Soner KARAGÜL

Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Selahattin KANTEN

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK

Yönetim Bilimleri

Arzu SÜNGÜ
 

Enstitü Sekreteri /Raportor