Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.11. Savunma Öncesinde Tezlerin Benzerlik Raporları

1.11. Savunma Öncesinde Tezlerin Benzerlik Raporları

Benzerlik raporları 20 Nisan 2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9/2, 22/2 ve 28/2 maddelerinde belirtildiği üzere savunmadan önce alınmak zorundadır. Benzerlik raporu sürecini tamamlamamış olan tezler Enstitüye teslim edilemeyecektir.

Raporlar, Turnitin benzerlik değerlendirme programı tarafından oluşturulmakta, yalnızca tezin gövde metni kontrol edilmektedir. Alıntılar ve kaynakça yönergeye uygun verilmişse yazılım tarafından otomatik olarak kapsam dışı bırakılmakta, taranmamaktadır. Rapor pdf formatında öğrenci, danışman ve jüri üyelerine gönderilecektir.

Yukarıda anılan maddelere göre raporun Enstitü tarafından alınarak jüri üyeleri ve danışmana gönderilmesi gerekir. Dolayısıyla öğrenci ya da danışman tarafından alınan raporlar kabul edilmeyecektir.

Raporlar jüriye teslim edilen tez metni üzerinden alındığından, benzerlik raporu alınan tez metninin farklı olduğunun tespit edilmesi halinde benzerlik raporu Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir. Tezlerin jüri üyelerine tesliminden sonra tez metninin değiştirilerek raporun yenilenmesi ve birden çok kez alınması mümkün değildir. Ancak teknik nedenlerle raporda sorunlar olduğu düşünülüyorsa danışman gerekçe ve açıklama içeren bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğü'nden raporun yenilenmesi talebinde bulunabilir.

Öğrenci ya da danışman dilerse kendi kullandığı yazılım üzerinden rapor alabilir. Ancak tez metninin sonraki raporlamalarda bu dosyalarla benzerlik üretmemesi için öğrenci ya da danışman tarafından gerçekleştirilen raporlamalarda depolama seçeneklerinin kullanılmamasına dikkat etmelidir.

Tezde intihal olup olmadığını değerlendirmek danışman ve jüri üyelerinin görevidir. Bu konuda Enstitü kendi başına bir karar vermeyecek, yorum yapmayacak ve görüş açıklamayacaktır.

Yönetmelik gereği; jüri üyeleri tarafından intihal tespit edilmesi durumunda gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu'na bildirilmesi gerekmektedir. İntihal açısından bir sorun tespit edilmemesi durumunda, uygunluğu ve özgünlüğü tasdik etmek amacıyla benzerlik oranının belirtildiği (tek)sayfanın öğrenci, danışman ve diğer jüri üyeleri tarafından imzalanarak, savunmadan sonra diğer savunma evrakıyla birlikte enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

YÖK ya da Enstitümüz tarafından belirlenmiş bir benzerlik oran sınırı yoktur. Raporda gösterilen benzerliklerin ne ölçüde sorunlu olduğunu belirlemek oran ile değil içeriğe ilişkin akademik bir değerlendirme ile mümkündür. Raporun değerlendirilmesi ve tezlerin intihal açısından uygunluğu konusunda sorumluluk öğrenci, danışman ve jüri üyelerine aittir.

Benzerlik raporunun alınabilmesi için;

- Tezin bütün bölümleriyle birlikte (iç kapak dahil) tek dosya olarak eklenerek (yani yanına başka bir dosya eklemeden, herhangi bir paylaşım adresi vermeden) gönderilmesi gereklidir.
(Tezde dizin bulunması, grafik dosyalarının çokluğu gibi bazı özel durumlarda bazı bölümlerin çıkarılması istenebilir. İstenmedikçe çıkarmayınız. )

-Kaynakça yazılım ile elde edilmişse, metin olarak kopyalayıp uygun şekil özelliklerini uygulayarak kaydediniz. (Kaynakça tarama dışında tutulmaktadır.)

- Tezleri "doc/docx" formatında gönderiniz.

Rapor talebi

Rapor talebiniz için aşağıdaki bilgilerin e-posta metninde yazılı olduğu e-posta ile eraycalisircomu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar:

  • aşağıdaki bulunan "benzerlik raporu talep formunu" e-posta metnine (düz metin olarak) kopyala/yapıştır yapınız. (yani ayrı bir dosya içinde ya da yalnızca bir kısmını göndermeyiniz, istenen bilgilerin hepsini gönderiniz!)
  • İstenen bilgileri yazarken soyadları BÜYÜK harflerle diğer her şeyi İlk Harfi Büyük olacak şekilde yazınız. (Bazı insanların birden çok soyadı vardır!)
  • Jüri üyelerinin unvanlarını kısaltma olarak isminden önce yazınız. (Yrd. Doç. Dr. unvanı kaldırılmıştır ve bütün öğretim üyeleri Dr. değildir!)
  • Jüri üyelerinizin unvanlarını kontrol ediniz.
  • Yedekler dâhil bütün jüriyi unvan sırasına göre virgülle ayırarak yazınız. Yedek ya da danışman gibi notlar yazmayınız, herhangi bir yerde belirtmeyiniz.
  • Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakınız. (e-posta adresleri hariç!)
  • E-posta adreslerini kontrol ederek, kopyala/yapıştır hatalarından kaynaklanan sorunlara neden olmadan ayrı bir satıra başlayarak ve virgülle ayırarak yazınız. (isimlerin yanlarına yazmayınız!)
  • Jüriye giden e-postaların ulaşıp ulaşmadığı sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir nedenle ulaşamadığının anlaşılması halinde size haber verilecek olup, ulaşmasını sağlamalısınız.

**** Benzerlik Raporu Talep Formu (e-posta metnine kopyala/yapıştır yaparak doldurunuz) ****

Yüksek lisans/doktora

İlgili anabilim/anasanat dalının adı (ve farklıysa programın adı):

Savunmanın yapılacağı tarih:

Tez adı:

Öğrenci adı (soyad büyük harflerle):

Öğrenci numarası:

Öğrenci e-posta adresi:

Danışman ve diğer jüri Üyelerinin her birinin unvan ve adları; yedekler dahil, aralarına virgül koyarak, danışman/yedek yazmadan, soyadlar büyük harflerle, unvan sırasına göre. örnek; Doç. Dr. Şerif KORKMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU, ...

Danışman ve diğer jüri Üyelerinin her birinin e-posta adresleri; yedekler dahil, isim ya da danışman/yedek vs. yazmadan, aralarına virgül koyarak, unvan sırasına göre; Örnek: serifkcomu.edu.tr, yusufacioglucomu.edu.tr, ..., ...,

 

Temsili benzerlik raporu başvuru talebini görmek için tıklayınız