Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.12. Tezlerin Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar

1.12. Tezlerin Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar

1- Tezlerin başlıkları ve özet (abstract) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir.
2- Özetler, sayfa başında tezin başlığı belirtilerek biri Türkçe olmak üzere iki dilde 250'şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
3- Tezler, tezin teslim edildiği enstitü ve üniversite ismini, tez başlığını, kimin tarafından teslim edildiğini, tez savunma tarihini, tez danışmanı ve diğer jüri üyelerinin isimlerini içeren "Tez onay sayfası" ve "Tez Jüri Onay Sayfası" (Bknz.: tez şablonu) içermelidir.
4- Her tez için "Tez Veri Giriş Formu"  tez yazarı tarafından doldurulduktan sonra imzalanarak tezle birlikte gönderilmelidir. Bu form için http://tez2.yok.gov.tr/ adresinde Oturum Aç kısmından üye olunarak giriş yapılacak, Tez Merkezi bölümünden Tez Veri Giriş Formunu doldurduktan ve kaydettikten sonra bu sayfadan 3 Adet çıktı alınacak ve Enstitümüze teslim edilecektir.
5- Bilimsel Araştırma Projelerinden destek alarak tezini tamamlayan öğrencilerimiz iç kapağa "Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmiştir." ve "Proje No: ..........." şeklinde belirtecektir.
6- Her tez için savunmadan önce benzerlik raporu oluşturulması gerekmektedir. Benzerlik raporları, .pdf formatında danışman, öğrenci ve jüri üyelerine gönderilecek, danışman ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve raporun yalnızca yüzde oran belirten sayfası öğrenci, danışman ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak savunma sonrasında enstitüye bırakılacaktır. Tez teslimi sırasında imzalı benzerlik raporlarının enstitüye teslim edilip edilmediği kontrol edilecektir. (bknz.)

Tez Teslim Kontrol Listesi
Tezler Enstitü Tez Merkezine iletilmeden önce aşağıdakilerin tümünün eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir:
1- Tezin Enstitü'ye verilecek üç nüshası deri cilt, jüri üyelerine verilecek nüshaları ise benzeri ciltleme teknikleri ile ciltlenerek verilir. (EK)
2- Tezlerde iç kapak yönergede belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. (Bknz.: tez şablonu)
3- Tez ve özet sayfalarını pdf dosyası olarak içeren, dışarıdan temin edilebilecek CD etiketi yapıştırılmış 3 adet CD; Hazırlanan CD'ler 19 cm X 13,5 cm Ebadında Siyah Plastik DVD Kutusuna yerleştirilecek ve DVD kutusu dış kapağı düzenlenerek teslim edilecek. (Örnekler için sayfanın altına ininiz)
4- Doldurulup imzalatılmış 3 Adet Tez Onay Sayfası ve 3 Adet tez jüri onay sayfası (Bknz.: tez şablonu)
5- Doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan 3 Adet Tez Veri Giriş Formu (Yukarıda açıklandığı üzere)
6- Teze ilişkin benzerlik raporunun, benzerlik oranını gösteren ve öğrenci, danışman ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış sayfası.
CD'lerin Hazırlanması
1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar Madde 8'de yer almaktadır.
2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü veya dekanlık tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
3- Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf dosyası olarak ayrıca CD'de yer alacaktır. Özetler, sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek pdf dosyası halinde getirilecektir.
4- Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.
5- Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmayacaktır. Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir.
6- Dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir.
Örnek :
ad_soyadı_tez.pdf
ad_soyadı_ozet_tr.pdf
ad_soyadı_ozet_en.pdf
7- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.
8- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD'de yer alması gerekmektedir.
İstenen Formatlar :
i- Resim dosyaları verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır: GIF (.gif), PDF (.pdf), TIFF (.tiff), JPEG (.jpeg)
ii- Görüntü Formatları: MPEG (.mpg), Quick Time – Apple (.mov), Audio Video Interleaved – Microsoft (.avi)
iii-Ses Formatlar: Wav (.wav), MIDI (.midi), MP3 (.mp3)
 
Tez Veri Giriş Formunun Doldurulması
Bu Form için http://tez2.yok.gov.tr/ adresinde Oturum Aç kısmından üye olunarak giriş yapılacak, Tez Merkezi bölümünden Tez Veri Giriş Formunu doldurduktan ve kaydettikten sonra bu sayfadan 3 Adet çıktı alınacak ve Enstitümüze teslim edilecektir.

Ekler

10-cd-etiketi.doc
11-dvd-kutusu-dis-kapagi.doc
12-dvd-ornek.doc
9-cd-ornegi.doc